Innspill fra NIL til DiBK, realkompetanse og sentral godkjenning

Innspill fra NIL til DiBK, realkompetanse og sentral godkjenning

Les bakgrunnen her

DiBK ba i juni 2016 næringen om innspill til å forbedre kompetansekravene for ordningen med sentral godkjenning. BNL satte i denne sammenheng ned en arbeidsgruppe med Per Jæger som leder.
Gruppen var sammensatt av representanter fra de fleste fagområdene, men vår yrkesgruppe var ikke representert her.

Innspillet fra NIL ble derfor gjort direkte til DiBK.

Se NILs brev med innspill til DiBK.