Oppgradering av nil.no, informasjon 2. 15. februar 2024.
Nye nettsider på gang... Foto: Elisabeth Aarhus

Oppgradering av nil.no, informasjon 2. 15. februar 2024.

Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL) oppgraderer nettsiden nil.no.
Med et nytt design, oppgradert programvare og forbedret funksjonalitet er dette en viktig milepæl for foreningen.

Teknisk oppgradering er klar, nytt design implementeres
Den tekniske plattformen er oppgradert og for tiden pågår implementering av nytt design på nettsiden. Vi nærmer oss tiden for testing og kvalitetssikring. Det blir spennende å teste ny funksjonalitet og erfare hvordan det og endret design påvirker brukeropplevelsen.

Det har oppstått noen forsinkelser på grunn ekstra tid til forankring av designet - og utvikling av ny funksjonalitet.

Lansering planlegges 25. april
Vi planlegger lansering av nye nil.no 25. april 2024 – og kommer tilbake med mer informasjon om hvordan det skal foregå.

Organisasjonen ser frem til å kunne presentere en ny, moderne nettside som bedre møter behovene til både medlemmer og besøkende.

Endringer i bruken av nil.no

I forbindelse med oppdateringen og moderniseringen av nil.no, har styringsgruppen tatt noen avgjørelser som vil påvirke bruken av nettsiden.

Portfolioprosjekter, registreres på nytt på nye nil.no
Medlemmenes portfolioprosjekter blir ikke overført fra nåværende nettside til nye nil.no.
Det er ønskelig at alle medlemmer vurderer grundig hvilke portfolioprosjekter de legger ut på profilen sin, etter at den nye nettsiden er lansert, slik at totalopplevelsen av nettsiden blir ny.

Pass på å laste ned portfolioinformasjon du vil gjenbruke fra nåværende nettside, før overgang til ny gjennomføres. Du finner informasjonen under «Mitt innhold» på din egen profil når du er innlogget.

Regler for portfolioprosjekter:
Maks. 9 portfolioprosjekter pr. medlem (ikke åpent for studentmedlemmer)
Tekstmengde og innhold
pr. prosjekt:
- Prosjektbeskrivelse: Maks. 1000 tegn med mellomrom

- Antall bilder: Maks. 7 (med forskjellig innhold)
Kompetanseområde: Må krysses av iht. liste
Tema: Krysses av iht. liste

Krav til vedlikehold: Når maks-antallet prosjekter er nådd, må gamle fjernes for å kunne legge til nye.

Firmaoppføring
Det er gjort store investeringer i den nye nettsiden, og NIL er avhengig av å hente inn inntekter der det er naturlig. Vi vil derfor heretter tilby en delt løsning for firmaoppføring; en gratis enkel oppføring – og en for bredere profilering av firmaet på nil.no.

Firmainformasjon - gratis
NIL er en forening for enkeltmedlemmer, oppføring av informasjon om firmaer, hvor medlemmer er ansatt, blir i utgangspunktet holdt på et minimum:
Firmanavn
Adresse
Ansatte NIL-medlemmer

Firmainformasjon – betalt
Hvis firmaet ønsker å profilere seg med mer informasjon, vil vi tilby dette mot en overkommelig kostnad dvs. en oppstartskostnad samt abonnement/årlig vedlikehold.

Firmaet kan da legge til:
- informasjon om firmaet
- e-post
- telefon
- firmaets nettsideadresse, Facebook, Instagram, LinkedIn og annet
- logo

Kompetanse (fra ansattes portfolioprosjekter)
Firmaet kan velge hvilke av de ansattes portfolioprosjekter som skal vises på firmasiden.

Det blir laget en side for registrering og innsendelse av informasjon firmaet ønsker å få registrert/profilere seg med – samt faktureringsinfo.

Kostnad for profilering:

Firmaprofil på nil.no

 

Nivå:

kroner

Etableringskostnad for utvidet informasjon (engangskostnad)

1 000

 

 

Årsavgift / abonnement avhengig av antall ansatte i firmaet (vedlikehold inngår):

 

Enkeltpersonforetak pr. år

500

Opp til 10 ansatt pr. år

1 500

Over 10 ansatte pr. år

3 000

Øvrige profileringstilbud 
Til nå har NIL uten vederlag lagt ut informasjon om eksterne aktiviteter på nil.no. I fortsettelsen vil profileringen medføre en kostnad for de som vil nå våre medlemmer på denne måten.

Oslo, 15. februar 2024

Ragnheidur, Monica, Hans Christian og Mona Lise

Styringsgruppen består av president Ragnheidur Björnsdottir, tidligere president Monica D. Heck, tidligere visepresident Hans Christian Elverhøi Thomassen og daglig leder Mona Lise Lien, med støtte av administrasjonssekretær Sara Skotte. Samarbeidspartnere er Tank på designutvikling og Ramsalt Lab på teknisk utvikling.

Tidligere informasjon: https://nil.no/aktuelt/16723/oppgradering-av-nilno