Oppgradering av nil.no
Vi bygger nye nettsider. Foto: Elisabeth Aarhus

Oppgradering av nil.no

Norske interiørarktekters og møbeldesigneres landsforening (NIL) kunngjør en spennende oppgradering av nettsiden nil.no. Med et nytt design og forbedret funksjonalitet, er dette en betydningsfull milepæl for organisasjonen. Styringsgruppen bak prosjektet har godkjent det nye designet, så nå er det bare å glede seg!

 

NIL har lenge arbeidet for å modernisere og styrke sin nettside. Med den nåværende tekniske plattformen som ikke lenger vil motta sikkerhetsoppdateringer etter november 2023, var det på tide å ta skrittet med en teknisk oppgradering. Samtidig var det et naturlig tidspunkt for en designmessig oppgradering for å skape en mer attraktiv og brukervennlig nettside.

Styringsgruppen, som består av president Ragnheidur Björnsdottir, tidligere president Monica D. Heck, tidligere visepresident Hans Christian Elverhøi Thomassen og daglig leder Mona Lise Lien, med støtte av administrasjonssekretær Sara Skotte, har samarbeidet tett med designpartneren Tank og Ramsalt Lab på teknisk utvikling, for å realisere dette ambisiøse prosjektet.

En viktig del av forberedelsene var et grundig forprosjekt som definerte kommunikasjonsstrategien, inkludert målgrupper og budskap, som ble godkjent i juli. For å sikre at prosessen var inkluderende og tilpasset medlemmenes behov, ble det opprettet en bredt sammensatt arbeidsgruppe bestående av medlemmer i ulik alder, kjønn og geografisk spredning. Arbeidsgruppen består av: Ingunn Eikeland Bjørkelo, Hanna Hilt, Kristine Hagen, Gard Flydal Rorgemoen og Sindre Carolin. Denne gruppen har gitt viktige innspill og sikret at nettsiden vil appellere til både medlemmer og andre brukere.

Styringsgruppen møtte arbeidsgruppen i september for å kvalitetssikre prosjektets retning, og møtet var en suksess med positive tilbakemeldinger og verdifulle innspill. Også profesjonskomiteen, som tidligere hadde delt sine innspill, ble informert og viste stor tilfredshet med utviklingsprosessen.

Hele prosessen er forankret i NILs Strategi- og handlingsplan for 2023-2026, vedtatt på landsmøtet i april 2023. En av hoveddrivkreftene bak planen var en rapport med anbefalinger fra "Arbeidsgruppen for å aktualisere NIL", som ble overlevert i desember 2022.

På det nåværende tidspunkt nærmer utviklingen av det nye designet seg ferdigstillelse, og implementeringen på den teknisk oppgraderte plattformen er neste skritt. Selv om det har vært noen små forsinkelser på grunn av ønsket om ekstra tid for designutvikling, forventes nå lanseringen av det oppdaterte nil.no å finne sted i januar/ februar 2024.

NIL understreker at alt arbeid med NILs årbok "INTERIØR & MØBLER 2024" fortsatt gjennomføres på den nåværende nettsideplattformen.

Organisasjonen ser frem til å kunne presentere en ny, moderne nettside som bedre møter behovene til både medlemmer og besøkende.

Oslo, 7. november 2023
Ragnheidur, Monica, Hans Christian og Mona Lise

Oslo, 13. desember 2023
Nyutvikling av funksjonalitet pågår, vi forventer nå at lanseringen av ny nettside skjer i april 2024.
Mona Lise