Pecha Kucha-innlegg på NILs fagdag 2022. SUSANNE URBAN: Sameiet Cort Piil-smauet 6

Pecha Kucha-innlegg på NILs fagdag 2022. SUSANNE URBAN: Sameiet Cort Piil-smauet 6

Sameiet Cort Piil-smauet 6

Susanne har vært ihuga beboer i sameiet Cort Piil-smauet 6 i over 30 år. Seks leiligheter/ 14-19 personer fra barnehage- til pensjonsalder deler blant annet en magisk hage et glassmellombygg og felles takterrasse. I nabolaget ligger bydelshus, Bildelering, bysykkel og bok-kiosk. Susanne vil fortelle om muligheten boligfelleskapet gir, tankene bak og hvordan et slikt felleskap svinger i bølger.

urbanrabbe.no