Varselmelding

Submissions for this form are closed.

Påmelding til NILs fagdag 24. september kl. 9:00-15:00, på DOGA

Påmelding til NILs fagdag 24. september kl. 9:00-15:00, på DOGA
Illustrasjon: Halvor Bodin

Åpen dør
Nabolag sett fra innsiden
Årets fagdag skal sette søkelyset på et godt nabolag og se på det fra innsiden.

Nabolag er et viktig sosialt og fysisk felleskap, og handler like mye om de fysiske rammene som opplevelsene de gir. Et godt nabolag skaper engasjement, oppmuntrer beboere til å påvirke og mene og danner en sosial infrastruktur hvor mennesker kan høre til og blomstre.

Åpent for alle. Krever påmelding.

Påmeldingsfrist: 20. september. NB! Bindende påmelding! The seminar is in Norwegian.

Pris for deltakelse:
Medlemmer i NIL, NAL, NLA eller AFAG: kr 1490,-
Ikke medlemmer: kr 1890,-
Studentmedlemmer i NIL, NAL, NLA
eller AFAG: kr 300,-
Andre studenter: kr 650,-

Faktura sendes deltakerne etter at fagdagen er gjennomført.

Må fylles ut *