Foredrag på NILs fagdag 2022. RUNA KLOCK: Identitet
Foto: Kat Green

Foredrag på NILs fagdag 2022. RUNA KLOCK: Identitet

Identitet

Kva er viktig å ta med og bygge vidare på i framtida, og kva skal vi ikkje ta med? Dette var sentrale spørsmål i tettstadprosjektet Runa Klock MNIL leda i Ørskog kommune i 2018-2020. Lenge har det generiske og globale dominert, og identiteten til mange stader er blitt nesten vekke og dei opplevast stadlause. Gjennom designprosessar og sosiokulturell analyse var målet å avdekke særpreget, omdømme, historia og stadsbileta som fanns og å forstå korleis folk brukar bygda, korleis dei opplever den, kva det autentiske her er, for å sikre at ein fikk med lokal identitet og historie inn i framtida.

runaklock.com