Foredrag på NILs fagdag 2022. IDA MARIE HENRIKSEN: Interaksjonspåskudd – en skjult ingrediens i nabolagskontakt

Foredrag på NILs fagdag 2022. IDA MARIE HENRIKSEN: Interaksjonspåskudd – en skjult ingrediens i nabolagskontakt

Interaksjonspåskudd - en skjult ingrediens i nabolagskontakt

Sosial interaksjon handler om hvordan vi forholder oss til hverandre, både kjente og ukjente, og hvordan våre handlinger i stor grad er forutsigbare. Hvordan vi går fra å være fremmede til å bli bekjente og muligens venner er en sosial prosess, som mange ganger inneholder noen ingredienser. I dette innlegget vil jeg presenter noen begreper som kan være gode å tenke med når man skal planlegge for sosiale rom.

ntnu.no