Foredrag på NILs fagdag 2022. ARILD ERIKSEN: Fellesskap i et mangfoldig nabolag
Foto: Arne B. Langleite

Foredrag på NILs fagdag 2022. ARILD ERIKSEN: Fellesskap i et mangfoldig nabolag

Tittel: Fellesskap i et mangfoldig nabolag

Tekst: Et mangfoldig nabolag handler om å stadig jakte på mer diversitet på tvers av demografiske og kulturelle skillelinjer. Det handler om den produktive byen, og at den både skal ha rom for spikerfabrikk og for fellesverksted. Det handler om at vi skal lage rimelige boliger for alle, men også stadig arbeide for kollektiv og kooperativ boligutvikling hvor fellesskapet i nabolag og bydel styrkes. De siste årene har grendehuset gjort et comeback og biblioteket har blitt byens viktigste fellesrom. Det viser også hvor viktig det er at våre fag har kunnskap om hva disse fellesrommene skal bidra med i byen.

fragmentoslo.no