Anne Alnæs’ studentpris 2019 ble vunnet av Andrea Fredriksen fra KMD ved UiB
Prisvinner Andrea Fredriksen og president i NIL, Monica D. Heck. Foto: Petter Abrahamsen

Anne Alnæs’ studentpris 2019 ble vunnet av Andrea Fredriksen fra KMD ved UiB

Anne Alnæs’ studentpris 2019

Seks masteroppgaver konkurrerte i år om Anne Alnæs’ studentpris. Andrea Fredriksen fra Fakultet for Kunst, Musikk og Design, Universitetet i Bergen gikk av med seieren med masteroppgaven 22.7M19. Vi gratulerer og ønsker alle som i år har gjennomført mastergraden lykke til videre!

Kriterier
Alle studentmedlemmer i NIL som i inneværende år har levert og bestått masteroppgave ved UiB, KHiO eller tilsvarende skole i utlandet, med spesialisering i interiørarkitektur eller møbeldesign, kan delta ved å sende inn masteroppgaven.

Vurderingskriterier
Det legges vekt på at oppgaven bidrar til å fremme interiørarkitektur og/eller møbeldesign på et høyt kvalitativt nivå. Prosjektene skal eksemplifisere god design. God design innebærer at problemstillingene er godt formulert, at funksjoner er grundig analysert og at løsningene er av høy estetisk kvalitet. I tillegg vil juryen bedømme kvalitet på tegninger og presentasjonsteknikk.

Juryens begrunnelse
«Vinneren av årets Anne Alnæs’ studentpris berører et vanskelig tema. Juryen opplever oppgaven som sterk, akademisk og kunstnerisk. Den beveger seg på en knivsegg mellom fengsel og terrorhandling - og vern og transformasjon.
Oppgaven er basert på en dyp analyse, den er konkret og tydelig formulert og godt gjennomført. Det bærer preg av forståelse for interiørarkitektur og presentasjonsteknikk.

22.7M19 tar utgangspunkt i at det midlertidige læringssenteret i regjeringskvartalet flytter permanent inn i Møllergata 19. Med utgangspunkt i hendelsene 22. juli 2011 har hun under­søkt hvordan Møllergata 19 med sin fysiske tilstedeværelse og historiske fortid kan legges til rette for ny bruk. Det overordnete målet har vært å få kjennskap til hvordan mennesker sanser, opplever og bearbeider inntrykk. En dristig oppgave som har fanget juryens hjerte.»

Bakgrunn (fra oppgaven)
I prosjektet har jeg undersøkt hvordan et læringssenter også kan være et sted for å minnes.

Hvordan et læringssenter for 22. juli 2011 kan bidra til å bevare deler av historien til Møllergata 19 gjennom ny funksjon. Hvordan romlige virkemidler bidrar til å skape steder for å minnes spesifikke hendelser, og om hendelsene 22. juli 2011 i det hele tatt lar seg fremstille.

I oppgaven foreslår jeg å gjenbruke materialene fra byggene som er vedtatt revet i regjeringskvartalet som utgangspunkt for det nye senteret. Rivningen og rehabiliteringen av regjerings­kvartalet er en direkte konsekvens av terrorangrepet - ved å gjenbruke materialene fra byggene som skal rives vil man kunne oppnå et uttrykk som er tilpasset sted og bruk, som vil kunne både styrke og understøtte formidlingen av hendelsene 22. Juli.

Problemstilling
Kan Norges tidligere hovedpolitistasjon transformeres til et sted for å minnes 22. Juli 2011?

Hvordan bidrar romlige virkemidler til formidling, læring og erindring?

Masteroppgaven i kortform,

 

Prisen er opprettet til ære for professor i interiørarkitektur, Anne Alnæs, SHKS, som døde i 2003.

Les mer om Anne Alnæs' studentpris