NIL gratulerer RISS as, Landskaperiet as og LPO arkitekter as med Skedsmo kommunes arkitektur- og byutviklingspris 2019!
Interiørbilde fra Portalen. Foto: Petter Abrahamsen

NIL gratulerer RISS as, Landskaperiet as og LPO arkitekter as med Skedsmo kommunes arkitektur- og byutviklingspris 2019!

Skedsmo kommunes arkitektur- og byutviklingspris 2019 tildeles Landskaperiet as, LPO arkitekter as og Riss as for kvalitet i utførelse og vellykket samspill mellom uterom, arkitektur og interiør for Scandic hotell Lillestrøm (Portalen) og tilliggende offentlig rom.

Begrunnelse:

Lillestrøm vokser. På tegnebord og i plandokumenter ser vi konturene av en by og en stedskarakter som er i sterk endring. Portalen vil, kun i kraft av sin skala og utnyttelsesgrad, endre føringene for videre byutvikling i Lillestrøm. Prosjektet utfordrer lokal byggeskikk og setter en ny standard for tetthet, høyder og volum i sentrum. Samtidig etableres ideen om Sentrum Syd som noe annet enn det historiske sentrum nord for toglinjene. Prosjektet er den første fysiske manifestasjonen av neste generasjons urbanitet i Lillestrøm, og starten på en langsiktig transformasjon av Lillestrøm syd. For byutviklingen i Lillestrøm vil det fra nå av være en tid før, og en tid etter Portalen.

Portalen er svært omdiskutert i Lillestrøm. Juryen anerkjenner de kritiske røster som påpeker problematiske sider ved prosjektet, og vil trekke frem byggets fasade mot Kanalveien som lite vellykket, og som et eksempel på hvordan man ikke bør bygge i en bymessig kontekst i fremtiden.

Juryen gir dermed ikke prisen til hele Portalen som sådan, men ønsker å bruke anledningen til å fremheve de positive urbane kvalitetene prosjektet skaper. Prisen gis med begrunnelse i den helhetlige opplevelsen av diagonalen og plassrommet i forkant av hotellet ut mot Dampsagveien/Stillverksveien, og hvordan det offentlige rommet forlenges inn i hotellets utadrettede arealer. Vi håper med dette prisen kan bidra til et mer nyansert ordskifte om byens videre utvikling, utover en debatt om kun etasjer og høyder.