• Aktuelt

Anne Alnæs’ studentpris 2015 ble vunnet av Marie Hovengen Møller

Tre masteroppgaver konkurrerte i år om Anne Alnæs’ studentpris. Marie Hovengen Møller fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen gikk av med seieren med oppgaven The DARK Room.

Vi gratulerer og ønsker alle som i år har gjennomført mastergraden lykke til videre. 

MNIL'ere ble tildelt gjeve priser under utdelingen av Bo Bedre designpris 2015 på DogA 26. august

Interiørarkitekt og møbeldesigner MNIL Silje Nesdal ble årets nykommer og mottok i tillegg til heder og ære kr. 100.000,- i stipend. Interiørarkitekt og møbeldesigner MNIL Espen Voll i duoen Anderssen & Voll ble Årets designer. Møbeldesigner MNIL Lars Tornøe ble tildelt prisen for Årets lampe: Kizu for New Works.Les om begrunnelsene og de øvirge prisene

Kunngjøring om konkurranse: Lervig sykehjem - interiørarkitekt-tjenester. Frist: 8.10.2015 - 12:00

Stavanger kommune utlyser 25.8.2015 på Doffin konkurranse om interiørarkitekt-tjenester ifbm med Lervig Sykehjem.Kort beskrivelseOppdragsgiver ønsker gjennom denne konkurransen å inngå kontrakt om levering av interiørarkitekt-tjenester på Lervig sykehjem. Sykehjemmet skal gjennomføres i en totalentreprise.

Datautfordringer og utsendelse av eposter

Vi beklager ovenfor dere som mottar purringer etter at dere har betalt fakturaer!

Nå er CHAIRS av Svein Gusrud tilgjengelig på Google Play

Svein Gusrud, møbeldesigner MNIL og mangeårig professor i møbeldesign på KHiO, har skrevet CHAIRS, en bok som tar for seg møbeldesign i Norge. Boken ble første gang utgitt 2012, men er nå oppgradert og  gjort tilgjengelig på nett.

Ledig stilling som Dekan i åremål 4 år ved Avd. for Design på KHiO

Ledig stilling som Dekan i åremål 4 år ved Avd. for Design ved Kunsthøgskolen i OsloVi søker en dekan med forståelse for avdelingens identitet, og med entusiasme for og kompetanse innen design - som kan være med å videreutvikle avdeling Designs fagtilbud samt bidra til Kunsthøgskolens strategiske utvikling. Dekanen inngår i Kunsthøgskolens

Kulturminister Widvey mottok fotoskatt på vegne av det norske folk

Fotosamlingen inneholder en unik og omfangsrik fotosamling fra vår nære historie. For første gang kan alle – helt gratis – ta i bruk mange høyoppløselige bilder fra etterkrigstiden, for å illustrere alt fra læreverk til fagoppgaver.

NIL er nå assosiert medlem i Oslo arkitekturtriennale (OAT)

Oslo arkitekturtriennaleOslo arkitekturtriennale er Nordens største arkitekturfestival, og arrangeres hvert tredje år i Oslo. Gjennom utstillinger, konferanser, debatter, utflukter, publikasjoner og andre formater skal OAT utfordre fagfeltet, øke bevisstheten hos publikum og inspirere lokale, nordiske og internasjonale debatter rundt arkitektur og byutvikling. Målgruppene er innbyggere og brukere av arkitekturen og byen, fagpersoner, beslutningstakere, internasjonale gjester og media.

Studietur til Barcelona 7. - 9. oktober 2015 laget spesielt for NIL-medlemmer. Påmeldingsfrist 25. juni

Hei alle medlemmer i NIL,Ett av våre medlemmer har bodd i Barcelona og kjenner fagmiljøet der.De har satt sammen en studietur 7. – 9. oktober 2015 – spesielt med tanke på medlemmene i NIL. Last ned vedleggene nedenfor.Arrangør: Design i sentrum - ArkitekTurTorvgaten 28b2000 LillestrømTelefon: 934 58 474

Videreutdanning: Bedriftsutvikling og forretningsforståelse for kulturnæringen. Søknadsfrist 20. august 2015

Høsten 2015 arrangeres kurs i bedriftsutvikling og forretningsforståelse for utøvende kunstnere, designere og andre aktører innen kulturnæringene. Studiet går over et semester og gir 15 studiepoeng. Søknadsfrist 20. august 2015.

Faget skal gi aktører innen kulturfeltet en grunnleggende faglig forståelse som gjør dem bedre rustet til å utarbeide forretningsplaner, skrive søknader, skaffe samarbeidspartnere, lage budsjett, levere regnskap og lage planer for hvordan de skal nå sine kunder. Med økt kompetanse vil studentene få bedre forutsetninger for å drive sin egen bedrift eller jobbe i en organisasjon eller selskap.

 

Rammeavtale om levering av interiørarkitekttjenester til Ringerike Kommune. Frist: 29.7.2015 - 12:00

Ringerike kommune ber om tilbud på rammeavtale for rådgivning innen interiørarktitektfaglige tjenester knyttet til oppdrag hovedsakelig på skoler og barnehager. Arbeidet omfatter hovedsakelig å utarbeide forslag til funksjonell fornying av inventaret i eksisterende skoler og barnehager.I denne konkurransen skal det tilbys en person med interiørarkitektfaglig kompetanse.Det tas sikte på å inngå minst 3 parallelle rammeavtaler på bakgrunn av denne konkurransen, så fremt konkurransen gir grunnlag for det.

NILs årbok 2015 INTERIØR & MØBLER er lansert

NILs årbok 2015 ble lansert i forbindelse med 70-årsjubileet på Ekebergrestauranten i Oslo.

NILS årbok INTERIØR & MØBLER 2015

Som prosjektleder er det med stor glede og tilfredsstillelse å kunne meddele: Årets årbok er den beste noensinne!

 

Rammeavtale om levering av interiørarkitekttjenester til tannhelsetjenesten. Frist: 10.08.2015

11.06.2015På Doffin står det nå at konkurransen er avlyst: https://www.doffin.no/Notice/Details/2015-195392

NIL utnevnte 3 nye æresmedlemmer på jubileumsfesten 29. mai 2015

29. mai 2015 var det 70 år siden NIL ble stiftet. Dagen ble markert med en meget vellykket jubileumsfest på Ekebergrestauranten i Oslo.

3 nye æresmedlemmer ble utnevnt: Anne Lise Aas Rognlien, Trinelise og Sven Ivar Dysthe.

To EU kulturminnepriser/Europa Nostra Awards til Norge!

Nå er det kunngjort at Norge i år tildeles to europeiske kulturminnepriser: EUs kulturminnepris/Europa Nostra Awards. Eidsvollsbygningen får prisen i kategorien “restaurering” for det omfattende arbeidet i forkant av grunnlovsjubileet, mens uthusprosjektet på Røros får utmerkelsen i kategorien “utdannelse, trening og bevisstgjøring”.Les mer 

Europeisk kulturminnekongress i Oslo 10. til 14. juni 2015

Europa Nostras årlige kongress arrangeres denne gangen i Oslo fra 10. til 14. juni.Den årlige kongressen til Europa Nostras (www.europanostra.org) arrangeres i Oslo i uke 24. Det er meldt på 320 deltakere til kongressen og 48 deltakere til en «Work Shop» for unge håndverkere i regi av Fortidsminneforeningen og Europa Nostra. Du er velkommen som deltaker i de deler av programmet som er åpne for publikum og gratis.Les mer om kongressen her 

Bygg Reis Deg Jakter på kandidater til Byggenæringens Innovasjonspris

Dersom du har kjennskap til noen som har utviklet innovative produkter eller løsninger som kan være aktuelle for Innovasjonsprisen ønsker Bygg Reis Deg at du kommer med forslag til dem om dette.

Frist 1. juni 2015.

 

Uravstemningen utsatt

Styringsgruppen for ny, felles organisasjon har i dag besluttet at uravstemningen utsettes.

NAL-styret trekker omstridt forslag

I saken om ny, felles organisasjon vedtok styret I NAL i forrige uke å fremlegge et alternativt forslag for ny organisasjon (såkalt plan B) hvis uravstemningen ikke ville få et nødvendig 2/3 flertall.

Meld deg på NILs 70-års jubileumsfest 29. mai 2015

Lenke til påmeldingsskjema og invitasjon.

Inspirerende, lærerikt og samstemt fagarrangement og landsmøte i NIL 25. april 2015

NIL gjennomførte sitt fagarrangement og landsmøte på Farris Bad, Larvik 25. april.

 

Hvem vinner årets Designers Saturday Awards Best Interior?

Det kan bli din bedrift, ditt prosjekt, det kan bli deg.

Det er 10 år siden vi første gang kåret prisvinnere av DS Awards Best Interior. Vi markerer jubileet med å utvide konkurransen og inviterer alle utøvere med 3-årig bachelor grad fra høyskole i inn- og utland med aktivt virke i Norge, til å delta.

Ny, felles organisasjon – hva skjer etter NLAs årsmøte 18. april?

Forslaget om ny felles organisasjon fikk ikke det nødvendige 2/3 flertall under avstemningen på landskapsarkitektenes (NLAs) årsmøte i Bergen 18. april.

51 prosent stemte ja, 44 prosent stemte nei og 5 prosent stemte blankt. Totalt var det 385 personer som avga stemme, noe som utgjør 54 prosent av medlemmene.

Styringsgruppen for ny, felles organisasjon som består av presidentene og de daglige lederne i de tre organisasjonene NLA, NIL og NAL tar resultatet fra NLAs årsmøte 18. april til etterretning. Nå vurderes det hva som gjøres videre.

Et viktig veivalg

Det siste halvåret har de tre organisasjonene NIL, NLA og NAL jobbet frem et beslutningsgrunnlag for å opprette en ny, felles organisasjon for arkitekter, interiørarkitekter, møbeldesignere og landskapsarkitekter.

I dag jobber de tre organisasjonene adskilt. Nå er tiden inne for å ta en av de viktigste avgjørelsene i organisasjonenes historie. Valget står mellom å fortsette som før – eller skape en ny plattform for arkitekturfagenes felles interesser, rammevilkår, kompetanseutvikling og politiske påvirkningsarbeid.

 

Beslutningsgrunnlaget for nye felles organisasjon er klart

De som stemmer, bestemmer

Les beslutningsgrunnlaget og bli med å avgjøre fremtiden for en ny felles organisasjon for medlemmene i NAL, NIL og NLA.


v Annonse

BANNERANNOSER → Annonser her