• Aktuelt

Hvilket prosjekt mener du fortjener å vinne Arkitekturprisen 2017?

Arkitektfagenes gjeveste pris deles ut for andre gang. I dag mottar alle medlemmer av NAL, NIL og NLA en epost med invitasjon til å nominere det prosjektet de mener fortjener å vinne Arkitekturprisen 2017.

 

NIL, NLA og NAL/OAF avslutter forhandlinger med foreningen Oslo Åpne Hus/Open House Oslo

Styrene i Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL), Norske landskapsarkitekters forening (NLA), Norske arkitekters landsforbund (NAL) og Oslo Arkitektforening (OAF) har vedtatt å avslutte videre forsøk på forhandlinger med foreningen Oslo Åpne Hus – som nylig har endret navn til Open House Oslo. (OHO)

Vedtaket er fattet etter en lang og krevende prosess som har pågått i over to år.

NILs styre 2017-2018

På NILs landsmøte lørdag 29. april 2017 ble det ny styresammensetning.

NAL, NIL og NLA går sammen om å dele ut Arkitekturprisen 2017

Målet med Arkitekturprisen er å engasjere medlemmene i NAL, NIL og NLA til å stemme fram prosjektet med høyest helhetlig, arkitektonisk og designmessig kvalitet. En pris der medlemmene i de tre organisasjonene i felleskap kan diskutere og definere kvalitet, og bidra til en aktiv, konstruktiv og tverrfaglig diskusjon.

25.04.2017 ble DOGA-merket for design og arkitektur lansert

DOGA-merket for design og arkitektur er DOGAs anerkjennelse til norske virksomheter og utøvere som utmerker seg gjennom fremragende bruk av design og/eller arkitektur. Prisen skal vise frem de gode forbildeprosjektene. Juryens bedømmelse legger stor vekt på prosessen og samarbeidet mellom oppdragsgiver og utøver.Les mer

Påskeferie på NIL-kontoret

Administrasjonen i NIL har nå påskeferie og kontoret er stengt.Vi er tilbake tirsdag 18. april.God påske!Med vennlig hilsenadministrasjonen i NIL 

Arkitekturdebatt: Kan vi stole på at utbyggere løser boligmarkedets utfordringer?

Velkommen til en konstruktiv debatt om fremtidens boligpolitikk.

  • Tid: 25. april 2017, 16:00 - 17:00
  • Sted: DOGA, Hausmanns gate 16 i Oslo
  • Pris: Gratis

DOGA ber om prosjekter til Innovasjonsprisen for universell utforming innen 12. mai

Innovasjonsprisen for universell utforming hedrer virksomheter, designere og arkitekter som på en nyskapende måte har utviklet produkter, tjenester og omgivelser som bidrar til et mer inkluderende samfunn. Man kan søke med egne prosjekter eller foreslå kandidater som fortjener anerkjennelse.

Påmelding til NILs fagdag og landsmøte 29. april 2017

Dag: 29. april 2017

Påmeldingsfrist mandag 24. april

Sted: DOGA, Hausmannsgate 16, 0182 Oslo

 

Næringsdepartementet og Kulturdepartementet skal sende norsk arkitektur ut i verden

10 millioner kroner skal brukes for å hjelpe norske arkitekter med å få fotfeste i utlandet. Eksportsatsingen ledes av Innovasjon Norge og Design og arkitektur Norge (DOGA).

«Sanselig arkitektur», interessant og lekker bok for undervisning - og for generelt interesserte

«Sanselig arkitektur» er en undervisningsbok for studenter og andre som skal designe rom og omgivelser. Tittelen skal rette oppmerksomheten mot omgivelsenes stimulerende egenskaper med hensyn til både det visuelle, auditive og taktile. Når vi opplever arkitekturen, må den både ses, høres, merkes og føles.


Boken koster Kr. 250,-

Og bestilles i UiBs resepsjon:
(+47) 55587300
Resepsjon_khib@uib.no

Eller gjennom:
Eli-Kirstin.Eide@uib.no
(+47) 91315870

Suksessrike dager for norsk design i Stockholm, Stockholm Design Week 2017

Tekst: DOGA, Jeanette Fagerli-Quaino. 21. februar 2017Designuken i Stockholm er over for denne gang, og utstillingen «A Colour Composition – New Norwegian Design» på den norske ambassaden ble en stor suksess som samlet rundt 450 publikummere på åpningsdagen.Jan-Christian Vestre, administrerende direktør for Vestre utemøbler var sammen med møbeldesigner MNIL Torbjørn Anderssen fra Anderssen &Voll på TV 2 God Morgen Norge onsdag 8. februar for å fortelle om utstillingen, men også for å synliggjøre den økte interessen norsk design skaper i utlandet.

Makers'Hub pusset opp barnerommet på Torshov Transittmottak i Oslo

Mye arbeid har gått med i å gjøre rommet til et attraktivt sted for barn å leke. Nærmere bestemt 1100 timers frivillig arbeid. Ildsjelene som står bak arbeidet er grunnleggerne av Makers'Hub. Det er en organisasjon bestående av arkitekter og interiørarkitekter som sammen med frivillige arbeider for å gjøre asylmottak til et bedre sted å være.

Foto: Christina Campo

Nye episoder av superoppusserne på TV3 - viser i praksis hva interiørarkitekt MNIL kan gjøre!

Følg med og se hvordan interiørarkitekt MNIL Linda Steen / Scenario interiørarkitekter jobber!

 

 

UiB, fakultet for kunst musikk og design stiller ut på Stockholm Furniture & Light Fair

I år presenterer de 11 studentene som går tredjeåret på bachelorstudiet i design med fordypning i møbel- og romdesign/interiørarkitektur ved KMD objekter som på ulike måter tar utgangspunkt i et prosjekt de har hatt sammen med Kriminalomsorgen Region vest i Bergen fengsel og Bjørgvin fengsel.

Stockholm Furniture & Light Fair arrangeres iår 7. -11. februar.

 

Foreslå kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2017! Frist 20. februar.

Med Oslo bys arkitekturpris vil kommunen hedre ny, god arkitektur som er et tilskudd til byen og dens utvikling. Målet med prisen er å stimulere til økt interesse for arkitektur og byutvikling i Oslo, og å vise frem den nyeste og beste Osloarkitekturen.

Alle kan foreslå kandidater til Oslo bys arkitekturpris. For at gode prosjekter skal kunne kåres, er kommunen avhengige av at prosjektene sendes som forslag til prisen, det kan også interiørarkitekter gjøre, evt. i samspill med arkitekt. Ref. brev fra Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten 24.07.2015 til NIL.

NIL venter spent på behandlingen av innspill om endringer i statuttene. Vi krysser fingrene for at interiørarkitektur skal sidestilles med arkitektur og landskapsarkitektur.

 

Svein Gusrud, professor emeritus og møbeldesigner MNIL lanserer i fagessay et alternativ til Scandinavian Design.

Norsk møbelindustridesign - tilbakeblikk på utdanningen og profesjonen

Fra papirutgaven Arkitektnytt nr. 11/2016

FAGESSAY: Svein Gusrud lanserer et alternativ til Scandinavian Design.

 

God jul!

NIL-kontoret i Arkitektenes Hus er stengt i romjulen, vi er tilbake 2. januar 2017.

Mal. Konkurranseutlysning møbeldesign

NIL har utarbeidet en mal for konkurranseutlysning for møbeldesign, for å gjøre jobben litt enklere for potensielle oppdragsgivere.

Lenke til mal for konkurranseutlysning for møbeldesign

 

Mal. Kontrahering av interiørarkitekter i offentlige prosjekter

NIL har utarbeidet en mal for kontrahering av interiørarkitekter i offentlige prosjekter, for å gjøre jobben litt enklere for potensielle oppdragsgivere.

Lenke til mal for kontrahering av interiørarkitekter i offentlige prosjekter

 

Enklere regler for byggesaksbehandlingen

Regjeringen har som mål å gjøre det enklere, raskere og rimeligere å bygge boliger. Nå forenkles byggesaksforskriften.

9. desember 2016

SMI: Norsk design er en sårt tiltrengt vekstnæring

Temanotat nr. 1 fra Samarbeidsrådet for møbel- og interiørdesign (SMI)

Nye redaksjonelle interiørmedarbeidere i Arkitektur N

6. desember 2016
Fra januar 2017 har redaksjonen i Arkitektur N tre nye redaksjonelle interiørmedarbeidere.

NIL er bevilget økonomisk tilskudd for å få registrert innholdet i NILs årbøker 1988-2016!

17. november 2016 mottok NIL informasjon fra Norsk Kulturråd om at det er bevilget kr. 200 000,- til prosjektet registrering av innholdet i NILs årbøker for perioden 1988-2016, på fagartikkel-, prosjekt- og skribentnivå, i NAL-bibliotekets artikkeldatabase (tidligere ARKDOK).
Dette er en svært god nyhet og arbeidet med registreringen settes igang så snart det er praktisk mulig.

Innspill fra NIL til DiBK, realkompetanse og sentral godkjenning

Les bakgrunnen herDiBK ba i juni 2016 næringen om innspill til å forbedre kompetansekravene for ordningen med sentral godkjenning. BNL satte i denne sammenheng ned en arbeidsgruppe med Per Jæger som leder. Gruppen var sammensatt av representanter fra de fleste fagområdene, men vår yrkesgruppe var ikke representert her. Innspillet fra NIL ble derfor gjort direkte til DiBK.

Samarbeidsrådet for møbel- og interiørdesign (SMI)

Samarbeidsrådet for møbel- og interiørdesign (SMI) skal være et forum der designere, produsenter, organisasjoner, utdanningsinstitusjoner og virkemiddelapparat jobber sammen for å fremme norsk møbel- og interiørdesign i Norge og i utlandet.

 

Oslo-manifestet

FNs bærekraftsmål er en designbrief for det 21. århundre

Den 25. september 2015, da de 193 medlemslandene i FN vedtok 2030-agendaen og 17 mål for en bærekraftig utvikling, skapte de også verdens mest krevende designbrief.

 

Skjema/blankett for å erklære ansvar i tiltaksklasse 1

Holte as har utformet et skjema slik at interiørarkitekter kan erklære ansvar.

Vi gjør oppmerksom på at den som erklærer ansvar står ansvarlig.

OAT 2016. Utvidet program. Tøyen Replanted, modeller

Fantastisk interessante og illustrerende modeller fra OAT-prosjektet Tøyen Replanted ble vist på Tøyen Torg 29. oktober. Vi håper å se produktene laget i fullskala! Modellene blir også vist på Arkitekturdagen 24. november.

 


v Annonse

BANNERANNOSER → Annonser her