• Aktuelt

Mal. Konkurranseutlysning møbeldesign

NIL har utarbeidet en mal for konkurranseutlysning for møbeldesign, for å gjøre jobben litt enklere for potensielle oppdragsgivere.

Lenke til mal for konkurranseutlysning for møbeldesign

 

Mal. Kontrahering av interiørarkitekter i offentlige prosjekter

NIL har utarbeidet en mal for kontrahering av interiørarkitekter i offentlige prosjekter, for å gjøre jobben litt enklere for potensielle oppdragsgivere.

Lenke til mal for kontrahering av interiørarkitekter i offentlige prosjekter

 

Enklere regler for byggesaksbehandlingen

Regjeringen har som mål å gjøre det enklere, raskere og rimeligere å bygge boliger. Nå forenkles byggesaksforskriften.

9. desember 2016

SMI: Norsk design er en sårt tiltrengt vekstnæring

Temanotat nr. 1 fra Samarbeidsrådet for møbel- og interiørdesign (SMI)

Nye redaksjonelle interiørmedarbeidere i Arkitektur N

6. desember 2016
Fra januar 2017 har redaksjonen i Arkitektur N tre nye redaksjonelle interiørmedarbeidere.

NIL er bevilget økonomisk tilskudd for å få registrert innholdet i NILs årbøker 1988-2016!

17. november 2016 mottok NIL informasjon fra Norsk Kulturråd om at det er bevilget kr. 200 000,- til prosjektet registrering av innholdet i NILs årbøker for perioden 1988-2016, på fagartikkel-, prosjekt- og skribentnivå, i NAL-bibliotekets artikkeldatabase (tidligere ARKDOK).
Dette er en svært god nyhet og arbeidet med registreringen settes igang så snart det er praktisk mulig.

Innspill fra NIL til DiBK, realkompetanse og sentral godkjenning

Les bakgrunnen herDiBK ba i juni 2016 næringen om innspill til å forbedre kompetansekravene for ordningen med sentral godkjenning. BNL satte i denne sammenheng ned en arbeidsgruppe med Per Jæger som leder. Gruppen var sammensatt av representanter fra de fleste fagområdene, men vår yrkesgruppe var ikke representert her. Innspillet fra NIL ble derfor gjort direkte til DiBK.

Samarbeidsrådet for møbel- og interiørdesign (SMI)

Samarbeidsrådet for møbel- og interiørdesign (SMI) skal være et forum der designere, produsenter, organisasjoner, utdanningsinstitusjoner og virkemiddelapparat jobber sammen for å fremme norsk møbel- og interiørdesign i Norge og i utlandet.

 

Oslo-manifestet

FNs bærekraftsmål er en designbrief for det 21. århundre

Den 25. september 2015, da de 193 medlemslandene i FN vedtok 2030-agendaen og 17 mål for en bærekraftig utvikling, skapte de også verdens mest krevende designbrief.

 

Skjema/blankett for å erklære ansvar i tiltaksklasse 1

Holte as har utformet et skjema slik at interiørarkitekter kan erklære ansvar.

Vi gjør oppmerksom på at den som erklærer ansvar står ansvarlig.

OAT 2016. Utvidet program. Tøyen Replanted, modeller

Fantastisk interessante og illustrerende modeller fra OAT-prosjektet Tøyen Replanted ble vist på Tøyen Torg 29. oktober. Vi håper å se produktene laget i fullskala! Modellene blir også vist på Arkitekturdagen 24. november.

 

OAT 2016. Tøyen Replanted, work shop 2/Making, 26.-29. oktober på Fellesverkstedet på Tøyen.

Nå pågår del 2 av OAT-prosjektet Tøyen Replanted, Making i Fellesverkstedet på Tøyen. Lørdag 29. oktober kl. 11 kan man se de ferdige modellene på Deichmanske bibliotek, Tøyen.

Deltakere på work shop: Ralston&Bau #ideallab #Kneip #Philippe von Hase #Annelise Bothner-By #Elora Brahmachari #Allan Hagerup https://ideal-lab.org/

OAT 2016. Tøyen Replanted. Workshopstart 19.oktober

Tøyen Replanted, NILs ene bidrag i Oslo arkitekturtriennales utvide program, startet med et seminar onsdag 19. oktober. Tilstede var Agentene som skal delta på workshopen og andre aktører som på ulike måter jobber for Tøyen.

 

Asko Foundation Design competition

How will your home look in the future? Asko Foundation launches for its 50th anniversary year the new Home Revisited design competition that strives to make us understand what future homes will be like. This international multidisciplinary competition aims at generating new commercially significant products that meet the needs of future residents.

Rapport fra møbelmessen Salone Satellite 2016 i Milano, Silje Nesdal

Foto: Mona Lise LienSilje Nesdal søkte om NIL-stipend og ble tildelt støtte til å stille ut på  Salone Satellite 2016 i Milano. NIL mottok etter messen i Milano denne fyldige og interessante rapporten om forberedelsene og gjennomføringen av utstillingen.Les rapporten

NIL søker etter redaksjonelle interiørarkitektmedarbeidere til Arkitektur N 2017 -

Vil du bidra til bedre interiør- og møbeldesignstoff i Arkitektur N?

NIL har et forpliktende samarbeid med Norske arkitekters landsforbund (NAL) om Arkitektnytt og Arkitektur N. Engasjementet som redaksjonell medarbeider for NIL i Arkitektur N blir ledig ved årsskiftet.
Søknadsfrist 1. november 2016.

 

Administrerende direktør i NAL fratrer sin stilling

Administrerende direktør i NAL, Pål Stephensen, fratrer sin stilling med virkning fra 30. september 2016.

Kulturrådet får nye søknadsskjema i Altinn. Mitt nettsted legges ned etter 6. oktober 2016.

Lagt ut 03.10.2016
Dersom du vil ta vare på avsluttede søknader, må logge deg inn på Mitt nettsted og laste ned pdf av dine tidligere søknader til din egen maskin.
Søknader som er under behandling eller nylig har fått en tildeling blir automatisk overført til Altinn.

Avslutningsrapport fra styringsgruppen for Ny, felles organisasjon (tidl. Norges Arkitekter)

Hovedformålet med denne rapporten er å samle erfaringene fra en fire år lang prosess for å danne en «Ny, felles organisasjon» for alle norske arkitekter og møbeldesignere. Organisasjonen skulle i utgangspunktet være en sammenslutning av dagens AFAG, NAL, NIL og NLA. Dokumentet er en kortfattet, konstruktiv rapport som redegjør for positive og negative sider ved milepælene i prosessen, samt forslag til hva som kunne vært gjort annerledes. Styringsgruppen håper denne rapporten kan brukes for å forenkle prosessen, om en liknende sak skulle komme opp en gang i fremtiden.

DOGA fornyer prisene

NIL har deltatt i møter og bidrar aktivt med innspill.

Rapport fra møbelmessen Salone Satellite 2016 i Milano, Camilla Akersveen, Osloform as

Camilla Akersveen søkte om NIL-stipend og ble tildelt støtte til utstillingsarkitektur og produktutvikling ifbm Salone Satellite 2016.

Debatt: "Bokvalitet i asylmottak - hva kan arkitektene bidra med?" 16. september kl. 19:30 i Arkitekturmuseet

Torshov Transittmottak / Norsk Folkehjelp og Makers'Hub ønsker velkommen til debatt i Arkitekturmuseet fredag 16. september kl 1930. Debatten vil ta opp sammenhengen mellom arkitekturen asylsøkerne omgis av i mottak og spørsmål knyttet til identitet, trygghet, politikk og lovgivning. Eventet er en del av Oslo Kulturnatt.

Fremad for interiørfaget

arkitektnytt.no Cecilie Klem - 5. september 2016

Felles organisasjon til side, nå ruller NIL ut et arsenal av framstøt som skal styrke medlemmenes posisjon i bransjen.

OAT: Velkommen til konferansen After Belonging 9. september kl. 9 - 16

Vår tilhørighet er i endring i en verden preget av økende midlertidighet. Hvordan påvirker dette våre omgivelser, våre eiendeler og forholdet vi har til dem? Hvilke stedlige, tekniske og sosiopolitiske konsekvenser fører endringene med seg?

 

Sentral godkjenning - hva skjer?

18. august 2016
Statusoppdatering

”After belonging” - Objects that contain embedded memory. OAT 2016. Et samarbeid mellom Høyskolen Kristiania og NIL

 The aim of the exhibition is to highlight the relationship between object, place and separation and the “embedded memory” that the object carries for the person who owns it.

The exhibition is a second year interior architecture student project and is a joint venture between Kristiania University College (HK) and the Norwegian Organisation of Interior Architects and Furniture Designers (NIL).

The event is part of the Extended Program of the Oslo Architecture Triennial 2016: After Belonging

 

Ledige stillinger BAS - Bergen Arkitekthøgskole

Bergen Arkitekthøgskole søker etter interesserte og engasjerte lærere for fire nye 50% stillinger. Stillingene har en tidsramme på fire år.

 

Faktura på NIL kontingent sendt i ferien

Til alle medlemmer som blir fakturert to ganger i året.

03.08.2016

 

Utlysning for rom & møbeldesigner - Tøyen Replanted

Ideal Lab, NIL og Vestre inviterer til å delta i eit tverrfaglig kreativt program for å realisere framtidsscenario og verk som inspirerer til positiv endring i lokalsamfunnet.

Utvalgte designarar vil få stipend til å forme eigne verk inspirert av Tøyenkonteksten. Programmet er ein del av Oslo Arkitektur Triennale 2016 / After Belonging.


Frist: 26. august 2016


v Annonse

BANNERANNOSER → Annonser her