Velkommen til docomomo

Ressursgruppe for modernismen

docomomo Norge er del av en verdensomspennende organisasjon som arbeider for å øke kunnskapen om og forståelsen for modernismens arkitektur. Den norske foreningen ble stiftet i 1993 og har til tross for sitt beskjedne antall medlemmer på omkring 65 personer oppnådd å etablere gode internasjonale kontakter og markere seg nasjonalt. 

Styret ønsker å øke forståelsen av arkitektur som en helhet der eksteriør og interiør er likeverdige deler, noe som ofte blir neglisjert i diskusjoner om bevaring. Av konkrete prosjekter jobbes det med å etablere lokale grupper, og Bergen er allerede godt i gang.

docomomo’s medlemmer består av arkitekter, interiørarkitekter, konservatorer, akademikere og andre interesserte og representerer bredt sammensatt kompetanse innen sitt område.  

Medlemskap i foreningen gir mulighet for deltakelse i faglige seminarer og påvirkning i viktige spørsmål. Ikke minst tilbyr den et spennende utfluktsprogram.
Foreningen trenger flere og gjerne aktive medlemmer. Mer informasjon og innmeldingsskjema finnes på www.docomomo.no.