Veggaviser fra NILs workshop

Nå har du mulighet til å påvirke utviklingen av NIL som organisasjon ved å melde deg inn i en av seks arbeidsgrupper. Du fikk nyhetsbrev med ideer fra den workshopen som NIL arrangerte i november i fjor, og de er nå delt opp i temaene organisasjonsstruktur (1), utdanning/kompetanseheving (2), promotering av NIL utad (3), rekruttering av nye medlemmer (4), nettside (5) og årbok (6). Det er disse områdene som gruppene skal arbeide med. Nedenfor ser du 15 veggaviser som ble lagd av deltakerne på NILs workshop. 
Velg en av gruppene og meld deg på  til Anne Cecilie Hopstock så snart som mulig og før 1. mars, e-mail: ach@cadi.no