"Vær så god, sitt" på KiO

Denne utstillingen som åpner 28. mai, viser om lag 100 norske, klassiske sittemøbler med fokus er på møblenes muligheter for livsutfoldelse og sosial adferd. Publikum kan prøvesitte alle stolene, hvorav 12 er såkalte "kanoner". 

Torsdag 10. juni blir det omvisning med direktør Widar Halén og onsdag 16. juni foredrag om internasjonale stilikoner av kurator Cathrine Lorange. Gjennom sommeren er det visninger hver søndag. Flere opplysninger på www.nasjonalmuseet.no

Utstillingen er produsert av Kunsthøgskolen og museene i Bergen.