Undervisning hos KhiO?

Kunsthøgskolen i Oslo, Fakultet for design, søker interiørarkitekter/møbeldesignere til å undervise studenter på 1., 2. og 3. år BA interiørarkitektur og møbeldesign:
Uke 19, 20: Vectorworks (2D+3D) DAK
Uke 21:       Solidworks DAK

For ytterligere informasjon ta kontakt med Vigdis Ruud, studieleder på interiørarkitektur og møbeldesign, på e-post vigdis.ruud@khio.no