STIPENDIATPROGRAM på høyt nivå

Her er informasjon om stipendiatprogrammet som interiørarkitekter og møbeldesignere med utdannelse fra KHiB, KHiO eller tilsvarende skoler i utlandet kan søke:

Stipendprogrammet for utviklingsarbeid innen design og kunst er en parallell til forskerutdanningene, organisert som doktorgradsprogrammer. Programmet skal sikre design/kunstnerisk utviklingsarbeid på høyeste nivå og skal føre fram til kompetanse som førsteamanuensis. Stipendprogrammet er blant de første innen dette feltet i Europa.
 
Programmet tilbyr kandidater som har avsluttet den høyeste design- og kunstutdanningen innen fagfeltet mulighet for tilsetting i treårig stipendiatstilling. Stipendiaten må være knyttet til en av de norske institusjonene som tilbyr én eller flere skapende og/eller utøvende design- og kunstutdanninger. Stipendiatene vil samtidig inngå i et interdisiplinært faglig fellesskap på tvers av eget ståsted og faglig spesialisering.
 
Programmet koordineres av Kunsthøgskolen i Bergen.
Stipendperioden er tre år. Det vil bli rekruttert stipendiater fra hele området av kunstneriske uttrykk - dans, design, film, musikk, teater og visuell kunst. Søknad om opptak til programmet må fremmes i fellesskap mellom søkeren og en av de norske institusjonene som tilbyr én eller flere skapende og/eller utøvende design- og kunstutdanninger. 
 
LINK TIL STIPENDIATPROGRAMMET
www.kunststipendiat.no