Rapport fra landsmøtet

Det var godt oppmøte på NILs landsmøte i Oslo 23. og 24. april, til tross for at en del medlemmer satt ”askefast” i distriktene og ikke kom seg til hovedstaden.
Styret hadde lagt opp et rikholdig faglig program med en rekke foredrag og to timers debatt om utdanningen, utenom selve møteforhandlingene.
 
Begge møtedagene var lagt til Folketeater-bygningen. Den første dagen var vi i Folk restaurant, dag to i Kroghsalen inntil teateret. Hele prosjektet med ombygging og restaurering av eiendommen har vært en stor utfordring for Mellbye Arkitekter AS. Restauranten fungerer riktignok godt som spisested,
men var ikke velegnet som møtelokale.  
Vi fikk omvisning på den delen som nå er Clarion Collection Hotel Folketeateret, av kontorets Camilla Aasgaard. De sju etasjene har hver sin ”juvel”-farge, miljøet er dunkelt og kombinasjonen mørke treslag, velour og fløyel har gitt rommene et teatralsk og intimt preg. På toppen ligger en lounge over to etasjer, med en hjemmekoselig spisedel – for hotellgjester som lengter hjem og ikke vil gå ut på byen alene – salong og takterrasse.
Hotellets resepsjon er tilgjengelig og tilrettelagt for funksjonshemmede med trinnfri passasje til restaurant, toalett og andre fasiliteter. Rampen er skilt fra ventesonen med en buet skillevegg i stål med utstansede hull som slipper igjennom lyset. De samme utstansede formene går igjen oppover i etasjene.

Mange innlegg
Administrerende direktør Christian Ringnes i Eiendomsspar AS ga oss et historisk og bygningsmessig tilbakeblikk på Folketeateret som ble tegnet av arkitektene Morgenstierne og Eide i 1920-årene, men av ulike årsaker ikke sto ferdig før i 1935, og da med sterkt art deco-preg. Hans foredrag var todelt, og han ga også synspunkter på utviklingen i eiendomsmarkedet med tyngdepunkt på kontor- og hotellsektoren. I Oslo gir hotellbelegg på 80 prosent god inntjening, men det er nesten utopi, sa han. Belegg på under 60 prosent leder gjerne til priskrig, noe som er bra for kundene, men dårlig for eierne. Generelt gjelder at prismekanismen har etterslep på om lag ett år.
 
Direktør Harald Eriksen i Arkitektbedriftene viste hva denne organisasjonen arbeider med, hvorav noe er sammenfallende med NILs aktiviteter. Han nevnte blant annet rammebetingelser, entrepriser, kontrakter og avtaler, forsikringsordninger, konkurranseforhold og bygningslovgivning. Arkitektbedriftene er opptatt av å dyktiggjøre bestillerne på markedet, blant annet ved å tilby skreddersydde kurs. Rene profesjonskurs for alle arkitektgruppene står også høyt på agendaen. Ellers har organisasjonen for tiden spesiell fokus på utvikling av ytelsesbeskrivelser, hvor det er lagt opp til samarbeid med NIL.

Et godt medlemstilbud har også Abelia som er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Administrerende direktør Paul Chaffey orienterte om virksomheten på landsmøtet, også med henblikk på framtidig samarbeid med NIL.

Foredraget til direktør Solveig Øvstebø, Bergen Kunsthall, handlet om samtidskunst som virkemiddel i interiørprosjekteing, ut fra bestillerens/bedriftens behov. Med utgangspunkt i selskapets kjerneverdi, bør man velge kunst som kan inspirere og engasjere medarbeidere, besøkere og kunder – og bidra til trivsel for alle, sa hun. Kunsten har også en misjon som identitetsbygger for bedriften, og med slående eksempler dokumenterte hun hvordan billedkunst og installasjoner kan være så mye mer enn ”dekorasjon”.  

To internasjonalt kjente designere – Carolina Bueno fra det fransk/brasilianske kontoret Triptique og Amsterdam-baserte Edward van Vliet, SEVV Studio, viste eksempler på egne arbeider. I Triptique arbeider man mye med å overføre brasiliansk design og byggekunst til prosjekter i Frankrike, mens man der prøver å få inn brasiliansk ”tropicality” i prosjektene. Edward van Vliet jobber med alt fra enkeltgjenstander og interiører med orientalsk vri til mer harmoniske konsepter for internasjonale hotellkjeder.

NILs advokat Trude Mohn King orienterte om fordeler og ulemper ved ulike selskapformer, og konsentrerte seg om AS, NUF og enkeltpersonsforetak.

Utdanningsdebatten
Tema for lørdagens debatt var: Profesjonsutdanningen – hva oppnår vi med skolene våre? Den var ledet av Birger Sevaldson, professor i digitale, kreative metoder ved Institutt for design, AHO. Han gikk ut som interiørarkitekt og møbeldesigner fra SHKS i 1988.
I panelet satt:
Eli-Kirstin Eide, MNIL, førsteamanuensis ved studieretningen møbel- og romdesign/interiørarkitektur, KHiB,
Ellen S. Klingenberg, MNIL, professor ved studieretningen interiørarkitektur og møbeldesign, KhiO,
Vigdis Ruud, MNIL, fagansvarlig for interiørarkitektur ved KhiO,
Mette Heimtun, MNIL, representant for NIL, medlem av organisasjonens arbeidsgruppe for utdanning og ansatt hos Kristiansen & Bernhardt arkitektur-interiør,
Ellen Ledsten, MNIL, medlem av organisasjonens utdanningsgruppe og selvstendig næringsdrivende,
Elin Fiske Lyngø, MNIL, studieleder ved interiørlinjen, Norges Kreative Fagskole og Renate Alexandersen, masterstudent i interiør ved KhiO.

En stor del av debatt-tiden ble brukt til å oppklare misforståelser og unøyaktigheter om utdanningsforhold og opptakskrav i NIL som har versert i det siste. Kritikk av nivået på utdanningen ved studieretningene på de to norske kunsthøgskolene ble imøtegått og avvist, og det kom fram at det ikke er dekning for å si at utdanningen i andre land er bedre enn i Norge - eller omvendt.

Det var uansett enighet om at eksisterende læresteder må styrkes og det trengs et felles, veldokumentert framstøt overfor myndighetene for å få gjennomslag for dette. Her må skolene og NIL stå sammen.

Etter debatten gjennomførte styret en stemningsmåling for å avdekke interessen for styrking av kunsthøgskolene kontra satsing på studieplasser i interiørarkitektur ved NTNU, AHO og BAS. Håndsopprekking viste stort flertall for å satse videre på utdanningen ved kunsthøgskolene i første omgang.  

Virksomhetsplanen ble godkjent etter at avsnittet ”Styrking av opptakskomiteen” ble strøket. Det betyr at dagens praksis med femårig master pluss ett års prakis, hvis mulig med faglig veiledning, beholdes som opptakskriterium i NIL.
På denne bakgrunn trakk styret tilbake et forslag om vedtektsendring som gikk ut på at også søkere med mastergrad fra Norge eller utlandet skulle vurderes av organisasjonens opptakskomité.


Valg
Trond Ramsøskar ble gjenvalgt som styreleder. Thomas Ness, Oslo som har vært nestleder, gikk ut av styret, mens Terje Lindahl, Son, ble valgt til nytt styremedlem. Styremedlem Anne Cecilie Hopstock, Oslo, og vararepresentant Per Otto Simensen, Stavanger, ble gjenvalgt av landsmøtet.
Terje Lindahl som er møbeldesigner sa i sin presentasjon at han syns det er viktig at NIL blir mer aktivt i forhold til forskning, fremmer pilotprosjekter og systematiserer de oversikter over miljøvennlige interiørmaterialer som foreligger.
 
Valgkomité for neste år er Astrid Nordmark Dahl, An-Magritt Gjertsen, Merethe Strømmen og Cathrine Vonholm.
 
Fornyet nettsted
Opplegget for det nye nettstedet – som blir lansert i juni – ble presentert av webdesigner Tor Brekke Skjøtskift, MultimodulDESIGN, som har jobbet med omleggingen fra i fjor høst.Hovedmålgruppen for nettstedet er potensielle kunder som søker en interiørarkitekt, i tillegg til medlemmene. Øvrige funksjoner fra eksisterende nettsted beholdes, men organiseringen blir annerledes. Portfolioene overføres til nytt nettsted, men kapasiteten økes og medlemmene oppfordres til å legge in prosjektbilder på nytt, siden de skal vises i større format. Spesialområdene kobles nå spesifikt til prosjektene i den enkeltes portfolio. Det blir mer fleksible rammer for formidling av nyheter og fagarrangementer – og en ”markedsplass” for salg av varer og tjenester.

Som hovedtema for neste års landsmøte ble foreslått ”hvordan selge faget og kompetansen bedre til samarbeidspartnere?” 


Fra paneldebatten om profesjonsutdanningen på landsmøtets annen dag. Fra høyre Elin Fiske Lyngø, studieleder for interiør ved Norges Kreative Fagskole, Ellen S. Klingenberg, professor ved studieretningen KHiO, Vigdis Ruud, leder av studieretningen ved KHiO, Eli-Kirstin Eide, førsteamanuensis ved studieretningen på KHiB, student Renate Alexandersen, KHiO, interiørarkitekt Ellen Ledsten og (skjult bak henne) interiørarkitekt og styremedlem i NIL, Mette Heimtun.
Foto: M. Eckersberg