Ny daglig leder i NIL

Ida Festervoll begynte i stillingen som daglig leder i NIL 3. mai. Hun overtar etter Magdalena Eckersberg som har sittet i stillingen i snart 16 år.
Ida Festervoll er cand.polit. med arbeids- og organisasjonssosiologi som spesialfelt. Som samfunnsviter og til sammen åtte år i NHO, har hun bred erfaring med å fremme medlemsinteresser overfor statlige og kommunale myndigheter og politikere. Hun har også drevet eget konsulentselskap og jobbet med produktutvikling og design blant annet for Håg asa og SAS. 
Ida Festervoll har hatt en lang rekke tillitsverv, bl.a. i styret for Norsk Designråd.