Norwegian Wood i Bergen

Miljøvennlig trearkitektur vises på ustillingen Norwegian Wood som nå er kommet til Bergen. Den står på Bymuseet, Dreggsallmenningen, helt fram til 12. juni. 

Gjennom fire år har prosjektet Norwegian Wood vært en arena for forsøk og utvikling - og en del av resultatet vises på ustillingen. 

Det var byråd for byutvikling, næring og klima, Lisbeth  Iversen, som åpnet utstillingen medio april.