Norske turistveger vises i Shanghai

Ny 3D-teknologi skaper blest om samspillet mellom norsk arkitektur og natur på verdensutstillingen Expo 2010 i Shanghai som åpnet 1. mai.

Detour fornyet til Expo 2010 i Shanghai
På oppdrag fra Utenriksdepartementet og Kulturdepartementet utviklet og tilpasset Norsk Form og Statens vegvesen utstillingen Nasjonale turistveger til den norske Expo-paviljongen.

Det kjente svenske filmparet Gösta Reiland og Nils Ljunggren produserte, i samarbeid med den anerkjente tyske 3D-eksperten Florian Meier, helt nye filmsekvenser fra Rondane og Gudbrandsjuvet for 3D-visning.

Titteskap
Det svenske kunstnerparet Barbro Westling og Peter Johansson har videreutviklet sitt utstillingskonsept ”the mystical masterview”, hvor de har latt seg inspirere av 1900-tallets titteskap, til å passe inn i paviljongens overordnede utstillingsarkitektur. Publikum opplever 3D-film ved å titte gjennom messingbeslåtte kikkerter, integrert i paviljongens midtsone. Den norske paviljongen er tegnet av Helen & Hard Arkitektkontor i Stavanger.

Norway. Powered by nature
Nasjonale turistvegers understreking av moderne arkitektur og opplevelsen av det norske landskapet bidrar til å forsterke den norske paviljongens motto: Norway. Powered by nature.  

Norge valgte å svare på temaet til Expo 2010 ”Better City, Better Life” ved å utforske bymenneskets kontakt med naturen. Naturen oppleves som kilde til inspirasjon, rekreasjon og renere energi. 
242 nasjoner, organisasjoner og alle Kinas provinser deltar i verdensutstillingen.

Detour vandrer videre i Asia
Lørdag 1. mai åpnet Expo 2010 i Shanghai, og i løpet av de 184 dagene den varer vil mer enn tre millioner besøke utstillingen med arkitektur og design langs 18 norske turistveger. 
Etter endt utstillingsperiode, utvikles en ny vandreversjon for Asia. Kina, Japan, Korea og India er mulig reiserute.