Miljøvennlig møbelfakta-ordning

Norsk møbelbransje har lansert sin miljøsatsing. Bransjen har ambisjoner om å bli ledende i verden på dette temaet, og har arbeidet med å finne konkrete verktøy for å gjøre sine bedrifter i stand til å oppfylle ambisjonen. - Svaret er foreløpig mobelfakta.no. 

- Det har vært en omfattende utviklingsprosess i miljøprosjektet siden det startet høsten 2008. Vi er derfor svært fornøyd med den retningen prosjektet har tatt og det innholdet vi nå kan tilby nye deltagerbedrifter, sier prosjektleder Helene Jellestad. – Vi startet nye kurs tidlig i januar, og har store forventninger til hvordan medlemsbedriftene blir i stand til å gjennomføre miljøstyring og å styrke sin miljødokumentasjon etter dette, sier hun.

Dagens kvalitetsstandard, Møbelfakta, er slått sammen med bransjeforeningens miljøprosjekt, i første omgang til et kursprogram skreddersydd for både små og store møbelprodusenter. Kurspakken er beregnet for bedrifter som vil starte kvalitetstesting av møbler, miljøsertifisering av bedriften – etter norsk eller internasjonal standard, og miljødeklarering av produktene i form av såkalt EPD (Environmental Produckt Deklaration) eller Svanemerking. En EPD gir forbruker og/eller innkjøper oversikt over de miljøimplikasjoner produktet har, Svanemerket er en nordisk miljøstandard og inneholder dermed normer for miljøimplikasjoner.

Opplæringsprogrammene skal kvalifisere deltagerbedriftene til medlemskap i mobelfakta.no, og gi rett til å benytte merket mobelfakta.no, ved markedsføring av bedrift eller på møbler som er kvalitetstestet eller miljødeklarerte - i tillegg til eventuell miljødokumentasjon i form av EPD eller Svanemerke og/eller miljøstyringssystem. Dette styrker selvfølgelig miljøaspektet og ikke minst bedriftenes konkurransekraft både nasjonalt og internasjonalt. Det vil også være et viktig bidrag til å bevisstgjøre publikum til et mer bærekraftig forbruk. Ikke minst vil gode miljødeklarasjoner gi den bevisste forbruker mulighet til å gjøre valg i tråd med egen samvittighet. - Den økende bevissthet om spørsmål knyttet til miljø vil medføre et stadig sterkere behov for å få oversikt over hva sammensatte produkter inneholder og hvilke konsekvenser disse kan gi for vårt felles miljø, og det er her vi ønsker at den norske møbelbransjen skal ligge i forkant, avslutter Jellestad.  

Interiørarkitekt MNIL Ingunn Brunstad Ekeberg er NILs representant i styret i mobelfakta.no