Miljøprosjekter til Ecobox

Gode miljøprosjekter søkes til ECOBOX prosjektdatabase!
Vi trenger hjelp til å holde databasen oppdatert og inviterer alle miljøbevisste aktører i byggenæringen til å synliggjøre miljøprosjekter. Kjenner du til gode og miljøvennlige arkitekturprosjekter som har blitt realisert eller er under bygging? I så fall trenger vi dine tips om prosjekter som du mener flere burde lese om. Du trenger ikke å være miljøspesialist for å sende oss dine tips.

NAL | ECOBOX har utviklet en prosjektdatabase som viser gode eksempler på bærekraftig arkitektur og stedsutvikling i Norge.  Vi tror på ”eksempelets makt” – at gode og konkrete eksempler er inspirerende og har stor gjennomslagskraft.
Databasen oppdateres jevnlig  og inneholder for tiden 140 prosjekter. De utvalgte prosjektene varierer i omfang, funksjon, miljøtiltak og kompleksitet. Anleggene presenteres med tekst, illustrasjoner, nøkkelopplysninger og nedlastbare utdypende dokumenter.

Gå inn på databasen her.

Kontaktperson:
Per Anda 
per.anda@arkitektur.no
Tlf.: 23 33 25 20