Materiale-basen i Dale


NILs medlemmer får rabatt på medlemskap i Nordic Materials database. Prisen for deg som  medlem er 2.700 kroner.
Send ditt medlemsnummer sammen med søknad for å få  rabatt.

Kontaktinfo:
Nordic Materials/
Transplant,
6963 Dale i Sunnfjord, Norway
about@nordicmaterials.com
+47 48 123 374

Vår kontakt er Alexander Horne
www.nordicmaterials.com