Kontorstol med EPD-sertifikat

RH-stolen er nå sertifisert i henhold til EPD-systemet. 
EPD står for Environmental Product Declaration og er altså en global miljødeklarasjon for produkter. 
Systemet bygger på en total livsløpsvurdering av produktene og kartlegger alle relevante miljøaspekter i et livssyklus-perspektiv. Verifiseringen foretas i henhold til ISO 14025.

Formålet er å imøtekomme myndighetenes og publikums krav om bedre miljøinformasjon.