Konkurranseutlysinger

Her finner du konkurranseutlysinger i offentlig sektor.

Rammeavtale om levering av interiørarkitekttjenester til tannhelsetjenesten
Frist: 10.08.2015
Akershus fylkeskommune, Innkjøpsstaben
874587222
Schweigaards gate 4
0185  Oslo
NO
Kontaktperson: Carl Henriksen
Telefon: +47 22055000
E-post: carl.henriksen@afk.no

Rammeavtale med kun en leverandør
Rammeavtalens varighet: Antall år: 2

Kort beskrivelse: Oppdragsgiver ønsker tilbud på rammeavtale for levering av interiørarkitekttjenester til innredning av tannklinikker.

Akershus fylkeskommune v/ tannhelsetjenesten har behov for interiørarkitekt ved ominnredning av eksisterende klinikker, og innredning av nye klinikker.

https://www.doffin.no/Notice/Details/2015-195392


Kringla barnehage, utvidelse og ombygg
Kontaktperson: bengt.aslaksen@flekkefjord.kommune.no
Telefon: 38 32 80 00

Dagens
barnehage har to avdelinger og skal utvides med fire nye avdelinger til totalt seks avdelinger. Tilbyggets BRA anslås til ca. 850m2, inkl. administrasjon, arbeidsrom, grupperom mm. I samme forbindelse skal eksisterende barnehage renoveres (generell oppussing).Det ønskes anbud på totalprosjekt der anbyder står for arkitekttjeneste, prosjektering (alle fagområdene), utførelse og byggeledelse.

Tilbygg skole, Vestvågøy kommune
Kontaktperson: heidi.kleven@vestvagoy.kommune.no
tlf.: 97 69 90 63
Tilbygg ca. 35 m2, for tilpasning til multihandicap, og skal inneholde bad, garderobe, arbeidsrom og hvilekrok. Terrasse og bod.

Utbygging av Brueland barnehage - trinn 2
Sandnes kommune
Kontaktperson:Mangor Eikeland,
tlf:
51 97 57 77
mangor.eikeland@sandnes.kommune.no

Kunngjøring tidsfrist: 23.04 kl12
Info:Oppdragsgiver planlegger å gjennomføre utbygging av Brueland Barnehage – trinn 2, med en utvidelse med 8 avdelinger.Prosjektet skal gjennomføres som hovedentreprise basert på NS 8406. Oppdragsgiver planlegger å gjennomføre prosjektet med arbeidsstart 2. august 2010.Barnehagen skal ferdigstilles innen 12. august 2011 og være i drift fra1. september 2011.Utbyggingen inkluderer følgende entrepriser:Entreprise 20: Grunn-, Betong- og Stålarbeider.Entreprise 29: Bygningsmessige ArkitektfagEntreprise 30: Teknisk VVS- installasjonerEntreprise 40: Teknisk Elkraft, Tele og AutomatiseringEntreprise 70: Utendørs landskapsarkitektfagCPV: 45214100, 45262300, 45223210, 45231113, 45331210, 45315300, 71420000, 45313100.
Link:http://www.kionor.no/anbud/M201393.aspx

--------------------------------------------------------------------------------

OMBYGGING/TILPASNING ENGELSVIKA SKOLE TIL BARNEHAGEDRIFT

Vardø Kommune
Kontaktperson: Reidulf Ervik,
M:
reidulf.ervik@vardo.kommune.no, tlf: 78943451
Kunngjøring tidsfrist:29.03 kl12
Info:detaljprosjektering- arkitekttjenester, RIV,RIB,RIECPV: 71240000.
Link: http://www.kionor.no/anbud/M200625.aspx

--------------------------------------------------------------------------------

Rehabilitering av Vår Frues kirke -arkitekt og konsulent tjenester

Stavanger kommune
Kontaktperson:Brit Pedersen tlf: 04005
Kunngjøring tidsfrist:08.04 kl12
Info: Det skal angasjeres arkitekt og konsulenter og byggeleder for prosjektering av rehabiliteringsarbeider for Vår Frues kirke. Kirken er verneverdig og alt arbeid skal være i tråd og i samarbeid med riksantikvaren CPV: 71200000.
Link: http://www.kionor.no/anbud/M200114.aspx


--------------------------------------------------------------------------------

Arkivinnredning for sentralt fjernarkiv
NAV Østfold

Kontaktperson:
Carita H Stafne-Torp mob: 91680223
Kunngjøring:Nasjonal Kunngjøring av kontraktstildeling
Info: http://www.kionor.no/anbud/M200637.aspx

--------------------------------------------------------------------------------

Science Center Østfold - Konseptutvikling og utstillingsarkitektur
Science Center Østfold Eiendom AS
Kontaktperson:Bjørn Winther Johansen
TLF: 97 98 14 39 MAIL:
bjorn.w.johansen@scostfold.no
Kunngjøring Tidsfrist: 26.03 kl16
Info: http://www.kionor.no/anbud/M200173.aspx

--------------------------------------------------------------------------------

Prosjektering av utstillinger i bjørnesenteret ved Bioforsk Svanhovd

Bioforsk
Kontakt: Terje Granli, terje.granli@bioforsk.no, +4791576084
Kunngjøring Tidsfrist: 10.05 kl12
Info: http://www.kionor.no/anbud/M199715.aspx

--------------------------------------------------------------------------------

Gymnasvegen barnehage

Os kommune
Kontakt:
Ingvar Torsvik itor@os-ho.kommune.no
Kunngjøring Tidsfrist:
16.04 kl12
Info:
http://www.kionor.no/anbud/M199603.aspx?JScript=1

--------------------------------------------------------------------------------

Rammeavtale rådgivertjenester
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Kontakt: Bjørn Aakre, 73866123 
Info:
  http://www.kionor.no/anbud/html/M197294.html

--------------------------------------------------------------------------------

Stokkalandsmarka Barnehage, universell utforming

Hå Kommune
Kontakt:Don Perry, mail: bygg@ha.kommune.no
tlf: 51 79 30 22
Kunngjøring Tidsfrist:12.03 kl12:30
Info: http://www.kionor.no/anbud/M198957.aspx

--------------------------------------------------------------------------------

Nygård barneskole - SFO - arkitekt og konsulenter
Lund kommune
Kontakt:Øystein Brennsæter, oystein@lund.kommune.no
Kunngjøring Tidsfrist:15.03 kl13
Info: http://www.kionor.no/anbud/M197209.aspx

--------------------------------------------------------------------------------

Gatebruksplan for Rådhusplassen og Sjøgata

Hammerfest kommune
Kontakt:Ingrid Neeraas Dahl. mail: ingrid.dahl@hammerfest.kommune.no
Kunngjøring Tidsfrist:22.03 kl12
Info: http://www.kionor.no/anbud/M198481.aspx

--------------------------------------------------------------------------------

Straumen skole, Ombygging SFO
Sørfold Kommune, Bodø
Kontakt:Kåre Isaksen, kare.isaksen@sorfold.kommune.no
Kunngjøring Tidsfrist: 26.03 kl12
Info: http://www.kionor.no/anbud/M197958.aspx

--------------------------------------------------------------------------------

Skulpturmaster for Statnett
Statnett
Kontakt:Prosjektleder Ivar Brovold,
22527000 / 22527058
Kunngjøring Tidsfrist: 27.05 kl16:00
Info: http://www.kionor.no/anbud/M197738.aspx

--------------------------------------------------------------------------------

Sinsen Skole - totalrehabilitering

Undervisningsbygg Oslo KF
Kontakt:Finn Valasjø, finn.valasjo@ubf.oslo.kommune.no
Kunngjøring Tidsfrist: 12.03 kl12:00
Info: http://www.kionor.no/anbud/M197765.aspx


--------------------------------------------------------------------------------

Nygård barneskole - SFO - arkitekt og konsulenter
Lund kommune
Kontakt:
Øystein Brennsæter, oystein@lund.kommune.no
Kunngjøring Tidsfrist: 15.03 kl13
Info: http://www.kionor.no/anbud/M197209.asp

--------------------------------------------------------------------------------

Prosjektledelse utbygging Psykiatrien Vestfold
Kontakt: Bjørn Varegg
info: http://www.kionor.no/anbud/M197006.aspx

--------------------------------------------------------------------------------

Åpen plan - og designkonkurranse, Bok og blueshus
Notodden kommune
kontaktperson:
Egil Rye-Hytten egil.rye-hytten@notodden.kommune.no
Tidsfrist: 16.04. kl12
Info: Notodden er allerede satt på kartet som Norges blueshovedstad. Behovet for egnete lokaler både for bluesen og samlingspunkt for øvrige kulturelle aktiviteter på Notodden har lenge vært ønsket.Bygget skal bli et ”brukshus” som syder av aktivitet i alle hjørner og til alle døgnets tider, ikke en ”finstue”.Byens beste tomt er stilt til disposisjon for å etablere et markant bygg for alle byens innbyggere og besøkende.Det ønskes også at huset skal markere seg utover kommunens grenser.Samspillet mellom rammebetingelser, omgivelsene, byen forøvrig og arkitektur er vesentlig at blir ivaretatt i prosjektet.CPV: 71000000, 71200000, 71220000, 71221000.
For mer info: http://www.kionor.no/anbud/M196523.aspx

--------------------------------------------------------------------------------

Modulbygg for barnehage
Hå kommune
Kontaktperson: Don Perry bygg@ha.kommune.no 
Tidsfrist:
Beskrivelse: Det prosjekteres, leveres og monteres modul bygg for en barnehage. Barnehagen blir en 3 avdelings barnehage for aldersgruppen 1-5 år, de fleste  1-3 år. Planareal for barnehagen blir ca. 450 m2 i to etasjer. Bygget skalha universell utforming. Tilbud skal inkludere heis av type TKS Aritco eller tilsvarende. Byggene kan moduliseres med "brakke"- moduler, men det stilles krav til fasadenes utforming og utseende i konkurranse grunnlaget.CPV: 45331000, 45310000, 45262300, 44211100.
For mer info: http://www.kionor.no/anbud/M196521.aspx

--------------------------------------------------------------------------------

Arkitekturkonkurranse Ferder videregående skole
Buskerud, Telemark og Vestfold Fylkeskommune
Kontakt: Roy Pettersen roy.pettersen@bfk.no
Info:http://www.kionor.no/anbud/M193622.aspx

--------------------------------------------------------------------------------