KhiO- og KiO-bygninger fredes

Byantikvaren i Oslo har satt i gang fredning av Kunsthøgskolen (tidligere SHKS) og Kunstindustrimuseet  i Ullevålsveien/St Olavs gate.
Fredningen vil omfatte eksteriør, interiør og deler av inventaret. 
Det var den unge arkitekten Adolf Bredo Greve som i 1897 vant konkurransen om samlokalisert museum og skole. 
Bygningene ble åpnet i 1904.