Ikke hodepine av surstoff-mangel

Det er en vanlig misforstålse at surstoffmangel på arbeidsplasser gir hodepine. Nå blir denne myten avlivet av den svenske stiftelsen "Arbetsmiljõupplysningen" som slår fast at forbruket av surstoff som folk med stillesittende arbeid har, er så lavt at det i praksis blir dekket gjennom den luften som kommer inn gjennom sprekker og åpninger i lokalet. Selv om mennesker også puster ut bl.a. CO2, ligger dette langt under de grensersom gir hodepine.
Hodepine kan derimot komme av tretthet, støy, lukt, varme, dårlig belysning, feil arbeidsstilling etc.