IFI-priser

I forbindelse med generalforsamling og kongress i regi av IFI, Internationall Federation of Interior Architects/Designers i Dubai i november, ble Snøhetta tildelt Design Excellence Award for "outstanding achievement and professional excellence" i Opera-prosjektet i Oslo.

Diplom


Daglig leder i NIL, Magdalena Eckersberg, ble overrakt prisen på vegne av Snøhetta av IFIs tidligere president Madeline Lester, Australia og avtroppende president Shrikant Nivarsarkar, India.  


Morgentåke over Dubai som blir kalt verdens mest globale by med innbyggere fra 140 nasjoner.  I forgrunnen den nybygde Metro-banen som åpnes i løpet av kort tid.


Typisk skyline i aftensol. I horisonten "tårnet" Burj Dubai som med sine 818 meter blir verdens høyeste bygning. Tårnet som åpnes neste år, skal romme både boliger, kontorer og kommersiell service. Budsjettet er på 22 milliarder.

IFIs styre
Styret i IFI samlet til generalforsamling i Dubai. Fra høyre avtroppende styremedlem, interiørarkitekt MNIL Petter Abrahamsen, Norge, styremedlem Ronnie Choong, Malaysia, co-opted member Constance Ann, Singapore, past president Madeline Lester, Australia, avtroppende president Shrikant Nivarsarkar, India, president elect Shashi Caan, USA, co-opted member Joseph Pettipas, Canada og styremedlem Yin Sijn, Kina.


Dubais ikonbygg nr.1, Burj al Arab, er 321 meter høyt og gir byen en karakterisktisk skyline. Billedet er tatt fra Jumeirah Beach.


En pause i ørkenen utenfor Dubai. Fra venstre nestleder i NILs styre Thomas Ness, president i Hollands organisasjon BNI, Christine van Gemert samt norske Petter Abrahamsen med datter Else som var på studietur i regionen.
Fotos: M. Eckersberg

Se også de andre som mottok priser fra IFI i Dubai
 her