Givende fargekurs

Bortimot 60 NILere og NALere deltok i felleskurset "Fargebruk i arkitekturen - inne og ute" i Arkitektenes Hus 28. april. 
Begeistringen var stor over de fem forelesernes prestasjoner; Greta Smedals pedagogiske redegjørelse for ulike måter å forstå farger på, Mette L´oranges eksposé av fargen mellom kunst og arkitektur, Kristin Jarmunds fortelling om bakgrunnen for kontorets sensasjonelle hus og anlegg, Jon Brænnes livlige og grundige demonstrasjon av funksjonalismens farger og materialbruk og Kjell Nupens bilder av integrert kunst i sakrale og andre bygninger. 
En lærerik og inspirerende dag, var det generelle omdømmet!

Foredragene fra kurset kan lastes ned ved å gå inn på denne linken: arkitektur.no.  Noen av filene er tunge.  


På bildet fire av de fem foreleserne, fra venstre billedkunstner og arkitekt, professor  Mette L´orange, billedkunstner Kjell Nupen, interiørarkitekt, professor emerita Grete Smedal og malerikonservator og forsker Jon Brænne. Arkitekt og interiørarkitekt Kristin Jarmund var ikke til stede da bildet ble tatt.

Trond Kanstad i NAL-akademiet hilser deltakerne velkommen til det tverrfaglige dagskurset i Arkitektenes Hus.

God steming og uanstrengt faglig kontakt mellom interiørarkitekter og arkitekter preget felleskurset.