Fem firmaer fikk avtale med Hordaland

Fem arkitektkontorer - Forum, Vaardal-Lunde, Origo, Link Signatur og Rambøll - har fått parallelle rammeavtaler for Hordaland fylkeskommune, eiendomsseksjonen. 

Seksjonen ivaretar fylkeskommunens byggherrefunksjon og er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utbygging av eiendommer. Disse er i hovedsak kontorer, videregående skoler, tannklinikker og bussanlegg.
 
For hvert område inngås avtaler med 3-5 firmaer som senere inviteres til minikonkurranser om de aktuelle prosjektene. Med utgangspunkt i disse vil fylkeskommunen opprette rådgivergrupper der alle deltakere får direkteavtaler. 
Fylkeskommunen står likevel fritt til å hente inn tilbud på prosjekteringsarbeider utenom rammeavtalen når det kan være hensiktsmessig. 
Ytelsene i rammeavtalene varierer etter oppdragstype og entrepriseform.

Det er interiørarkitekter MNIL i flere av de utvalgte arkitektfirmaene.