Dynamikken kunst/arkitektur

Kunstkurs 1
En gjeng forelesere på kurset "Integrert kunst" i NAL/NIL-regi, fra venstre Anne Cecilie Thidemansen, Arnold Johansen, Gro Kraft, Bård Breivik, Olga Scmedling og Gro Rødne. Jorunn Sannes var ikke til stedet da bildet ble tatt.

NALs og NILs felles kunstseminar  i Arkitektenes Hus 23. november samlet om lag 30 interesserte fra ulike fagmiljøer. 
Gro Kraft, direktør i KORO (Kunst i offentlige rom) redegjorde for utvalgskriterier og forvaltning av kunst i våre felles rom. Dr. philos. Olga Schmedling viste installasjonen "Jüdische Denkmal" i Berlin av arkitekten Eisenman og annen storbykunst og kom inn på kunstopplevelser og persepsjon. Interiørarkitekt Anne Cecilie Thidemansen, Yran & Storbraaten, kastet seg deretter "ut på dypt vann" med kunst og rom i større og mindre cruiceskip - flott, glitrende og kontroversielt eller som hun selv uttrykte det: en flukt fra hverdagen for mange mennesker!
Interiørarkitekt, professor ved AHO, Birger Sevaldson, viste fem av sine større digitale installasjoner i rom, en del av dem utviklet sammen med det internasjonale designer-nettverket Ocean og komponisten Natasha Barrett. 
Billedhogger Bård Breivik beskrev sitt arbeid med stein og andre harde materialer - og vann - fra 1980-årne og fram til dagens samarbeid med fremragende håndverkere i Kina. Han fokuserte på Oslo kommunes ambisjoner om å åpne samtlige elever, bekker og andre vassdrag og hvilke muligheter dette åpner for kombinerte kunstopplevelser.
 
Sivilarkitekt Gro Rødne fortalte om kontoret Agraffs kreative krumspring og velutviklede samarbeid med ulike kunstutøvere, i tillegg til mer "tradisjonelt" arkitekturarbeid.
Arnold Johansen viste hvordan han ga liv til en steril fasade på odontologibygget ved Tromsø universitet og til slutt fortalte billedkunstner Jorunn Sannes om sitt  samarbeid med Snøhetta om biblioteket i Alexandria og taket på nye Operaen i Oslo og hun viste også flere andre prosjekter hvor hun har integrert kunsten sin i bygningskroppene.
Det var forsnøyde seminardeltakere som vandret ut fra Arkitektenes Hus en grå novemberettermiddag.

Kunstkurs 2
Birger Sevaldson viste digitale rominstallasjoner, som her i Kanonhallen på Løren.

Kunstkurs 3
Gro Rødne, Agraff arkitekter, viste eksempler på grensesprengende og tett samarbeid med utøvende
kunstnere.

Kunskurs 4
En interessert og diskusjonslysten forsamling i salen.

Tekst og foto: Magdalena Eckersberg