Designregistrer mer!

Nasjonal utfordring
- tilbakegang i antall designregistreringer

Den produktgruppen som blir mest designregistrert i
Europa, er møbler. Deretter er det klær og emballasje.
I Norge er det derimot bygninger og bygningselementer
som topper listen, fulgt av emballasje samt verktøy
og jernvarer. Gjenspeiler dette hva som er de viktigste
innovasjonsområdene i Norge?

Innovative bedrifter i Norge fokuserer på nyskaping og
produktutvikling, men de ligger fortsatt et stykke bak sine
europeiske konkurrenter når det gjelder å registrere egne
design. Dette er noe Patentstyret ønsker å rette søkelyset mot, da manglende designregistreringer bidrar til å gjøre norsk næringsliv sårbart for inngrep. Ved å styrke kunnskapen om industrielle rettigheter til bl.a design, kan bedrifter sikre egne investeringer, forbedre konkurranseposisjoner og skape grunnlag for økonomisk vekst.

Designregistrering er et verdipapir som kan bidra til å:

•sikre verdien av produktet på en rask og billig måte
•gi bedriften tyngde i en tvist som omhandler plagiat
•gi et sikrere grunnlag for en merkevarestrategi

Mens vi i Norge opplever en negativ utvikling i antall
registrerte design, øker designregistreringer drastisk
i resten av Europa. Derfor må vi stille oss noen spørsmål
rundt årsaken til nedgangen her i Norge. Dere kjenner
pulsen i bransjen, og Patentstyret håper med dette på en dialog. - Kanskje vi sammen kan sette inn mottiltak for å endre den negative trenden, skriver Patentstyret - som gjerne tar en samtale med involverte om dagens situasjon. For NIL er det nærliggende å oppfordre møbeldesignere/-bedrifter til å ta imot tilbudet.
 
Dersom du ser nytten av en samtale, ta kontakt med Jens Herman Ruge, på telefon 22 38 74 95 eller e-post jru@patentstyret.no