Dårlig lys i kontorlandskap

Før bedriften Alcatel-Lucent Norge skulle flytte  hovedkvarteret fra tradisjonelle lokaler med enekontorer til åpent kontorlandskap på Fornebu, kartla forskere lysforholdene for 34 medarbeidere gjennom en større spørreundersøkelse. I begge situasjonene var belysning, dagslysinnslipp, den enkeltes arbeidsplass og synsergonomi tilrettelagt på optimal måte av eksperter. 

Et halvt år etter flytting ble de samme medarbeiderne stilt nøyaktig de samme spørsmålene. Konklusjonen var klar: Lysforholdene var blitt betydelig forverret - selv om bedriften hadde gjennomført en rekke tiltak som montering av persienner, optimal takbelysning og refleksfrie dataskjermer . Alle medarbeiderne fikk sjekket synet og noen av dem fikk skreddersydde databriller

Undersøkelsen viste også at det å flytte enekontor til landskap ikke bare gir dårlige lysforhold - men sekundært kan føre til mer smerte i nakke og skuldre. 

Resultatene er gjengitt i en artikkel i tidsskriftet Applied Ergonomics.