Bruk NILs kontrakter!

Viktig melding til alle medlemmer – spesielt  møbeldesignere
 
Norsk Industri (tidl. TBL Møbel og innredning ) har laget en designavtale som de nå lanserer og kurser sine medlemmer (møbelprodusentene) i. Denne er tenkt å erstatte NILs  kontrakt for designoppdrag og kontrakt for produksjons- og salgsrettigheter.
NIL ble gjort oppmerksom på dette etter lanseringen og fikk via bransjesjef  Egil Sundet i Norsk Industri (NI) oversendt  avtalen til gjennomsyn. Den er grundig gått igjennom av erfarne møbeldesignere, vår advokat Trude Mohn King og NILs styre. Dommen er enstemmig:  Dette er en type kontrakt vi - NIL - på det sterkeste vil fraråde våre medlemmer å bruke.  Den er ensidig laget for produsentene, med mange usikre momenter som enhver designer som inngår kontrakt selv må huske på å ”kjempe” for. Dette er ikke med på å skape gode arbeidsforhold, verken for designer eller produsent.
 
NILs kontrakter som i sin tid ble til gjennom et samarbeide med TBL  er grundig, basert på gjensidighet og gir klare linjer, noe  som igjen skaper trygghet. Slik kan man oppnå gode arbeidsforhold for begge parter.
 
NILs kontrakter er nylig gjennomgått og oppdatert og dermed tilpasset dagens situasjon med endrede prosesser i produksjonen.
 
Du laster dem ned fra http://www.nil.no under ”Kun for medlemmer”. Har du versjon 7 av Adobe Reader, kan du bruke interaktive skjemaer.