Bergens designregion på nett

I forbindelse med opprettelsen av Design Region Bergen gjennomførte Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Innovasjon Norge en studie av kulturnæringene i Hordaland. Studien avdekket at aktørene i designmiljøet stort sett ikke kjente til hverandres kompetanse eller kvaliteter, og dette svekket sjansene for nyttige synergier i forhold til samarbeid og nye løsninger.

Dette har man gjort noe med. Nylig åpnet Design Region Bergens nettsamfunn www.drb.no  Målet er å bedre oversikten og dermed øke muligheten for synlighet og fruktbart samarbeid, både designerne i mellom, men også mot samfunn og næringsliv. Norsk Form har gitt den initielle støtte for å sette i gang prosjektet.

Besøk hjemmesiden:
www.drb.no