Arbeidsledige i mars

Ved utgangen av mars måned var det  registrert 47 helt arbeidsledige og 33 delvis ledige interiørarkitekter hos NAV. Det var en økning på tre "delvis ledige" i forhold til februar-statistikken, mens tallet på helt ledige interiørarkitekter var det samme. 

Ved registrering oppgis verken utdanning eller organisasjonstilhørighet, og tallene sier altså ikke noe om hvor mange av utøverne som er med i NIL.