Anne Alnæsprisen 2011

I år gratulerer vi Morten Skjærpe Knarrum med prisen! Det var 9 gode kandidater til årets pris . En betydelig økning fra i fjor.  Juryen valgte likevel enstemmig Knarrums prosjektet “Bak murene i Vik”.

Morten S. Knarrum setter mennesket i sentrum og stiller viktige spørsmål.  Kan design bli en del av fremtidens kriminalomsorg? Hvordan kan møbeldesigneren bruke sin kompetanse til å fremme og styrke innsattes selvrespekt? I masteroppgaven har Knarrum studert fengslers aktiviseringsprosjekter, og har satt seg inn i moderne kriminalomsorg. Hans oppgave viser at ved å inkludere de innsatte i designprosessen utvikles mestringsevne. De  innsatte er stolte av det de lager, og deres innsats synliggjøres. I dag mangler nettopp dette aspektet i fengslene,  et bevisst  forhold til valg av materiale og form i produktene som  fremstilles.  Da er det kanskje heller ikke så nøye å vise hva man har laget?Masteroppgaven viser kandidatens evne til å gripe en kompleks og spennende problemstilling  og stor  gjennomføringsevne. Det synliggjøres både i presentasjonsform, innhold og i møbelserien som er utviklet.  Produktnavnet SAMANLÅST, henspeiler slik juryen ser det, både på livet bak murene og på hvordan møbelseriens oppbygging.  Knarrum bruker tradisjonelle sammenføyningsmetoder oversatt til dagens formspråk på en forbilledlig måte.  Vi gratulerer og gleder oss til å følge Morten S. Knarrum og hans 9 kolleger i deres videre arbeid.