Viktig arbeid i NILs komitéer

Å kunne vise til at man er medlem i NIL er utvilsomt positivt, viktig og ofte nødvendig i møte med kunder, kolleger og utøvere av de andre arkitektfagene. Tittelen MNIL er en bekreftelse på at man har kunnskap påmasternivå i interiørarkitektur eller møbeldesign og en profesjonell tilnærming til faget.  Takket være NILs profesjonelle og høyt utdannede medlemmer har medlemskap i NIL blitt et kvalitetsstempel og en kvalitetsgaranti for hele bransjen.

Profesjonskomitéen, under ledelse av Hanne Arvik, er i gang med å videreutvikle en digital kunnskapsbase for stadig bedre profesjonalisering og oppdatering av NILs medlemmer. Målet er å tilrettelegge for større bruk av profesjonelle verktøy for å sikre og vedlikeholde medlemmenes høye kvalitetsnivå. For eksempel er kunnskap om ny plan- og  bygningslov og kravene om universell utforming nødvendig for å utøve faget. NIL tilbyr derfor medlemmene subsidierte kurs på dette området.

Profesjonskomitéen utvikler et nytt og skreddersydd kvalitetssikringssystem NILs medlemmer, som er et annet viktig element i profesjonaliseringen. Dette vil være et verktøy som bringer medlemmenes bedrifter opp på et nivå der kvalitetskontroll er en selvfølgelig del av den daglige driften, både i prosjekteringsoppdragene og i den interne driften.

I tillegg arbeider profesjonskomitéen med å gjennomgå og bearbeide NILs kontraktsmaler. De nye NIL-kontraktene vil i større grad ivareta medlemmenes interesser når det gjelder vederlag og opphavsrettslige spørsmål.

Like viktig som profesjonskomitéens er utdanningskomitéens arbeid. Medlemmer med solid grunnutdanning og god etterutdanning er nødvendig dersom medlemskap i NIL skal være bransjens kvalitetsstempel. Strukturen i interiørarkitektur- og møbeldesignutdannelsen, med sin 3-årige bachelorgrad og 2-årige masterstruktur, vil bli gjennomgått og vurdert av utdanningskomitéen. Under ledelse av Elisabeth Paus vil komitéen bidra til at det utdannes et tilstrekkelig antall interiørarkitekter og møbeldesignere på masternivå. Komitéen skal sammen med opptakskomitéen vurdere kriterier for opptak i NIL og legge en strategi for faggruppens etter- og videreutdanningskurs.

Profesjonskomitéen og utdanningskomitéen har startet et stort og viktig arbeid som alle NILs medlemmer vil høste fruktene av. Profesjonalitet og utdanning er de to viktigste pilarene for økt anerkjennelse av faget. Styret i NIL ser fram til resultatene av komitéenes arbeid!

Trond Ramsøskar,
President i NIL