Veien videre for organisasjonen NIL

Arkitektnytt nr. 07/2013

Etter tidenes sommer er det bare å brette opp ermene og ta fatt på nye arbeidsoppgaver. NIL fikk på landsmøtet i april et knippe nye styremedlemmer og det nye styret har med iver og lyst tatt fatt på høstens utfordringer.

 

Det gjennomføres stadig små og store NIL-arrangementer rundt om i det ganske land. Osloforeningen arrangerte nylig en flott sommeravslutning med omvisning på The Thief, Stordalens hotell på Tjuvholmen tegnet av Mellbye Arkitekter AS.

Men NIL’s aktivitetsnivå og rekkevidde reflekteres av medlemmenes engasjement og innsats. Organisasjonen blir ikke bedre enn det medlemmene til enhver tid er villige til å gjøre den til! Jeg vil appellere til alle medlemmer om aktiv deltakelse og meningsutveksling. Det kan være energikrevende å bestandig være engasjert og deltakende men for organisasjon er det helt avgjørende med en konstruktiv og bevist medlemsmasse.

Med aktiv meningsutveksling og meningsfylt dialog kan organisasjonen bli bedre og bæres frem. Mye av høstens fokus for NIL vil bli på prosjektet Norges arkitekter der en ressursgruppe fra NLA, NIL, NAL og Afag utarbeider en strategi og et forslag om en ny felles arkitektorganisasjon. En av de viktigste politiske beslutningene i forbindelsen med opprettelse av en ny organisasjon er nettopp en problemstilling som NIL er svært kjent med: Hvor bredt skal organisasjonen favne med tanke på medlemsmasse? Opptakskriterier skal utformes for å tiltrekke seg fagutøvere med mangfoldig arkitektfaglig utdannelse og bakgrunn. Hvor spisset organisasjonen bør være er en sammensatt diskusjon.

I etterkant av lanseringen av prospektet Norges arkitekter ble det åpnet for tilbakemeldinger fra medlemsmassen men responsen har vært begrenset. Er virkelig alle NIL-medlemmer tilfredse, uten innvendinger og spørsmål... eller sitter folk på gjerdet og tenker at diskusjonen om NIL’s fremtid kan tas i løpet av intense 90 minutter på neste landsmøte?

 

Siv Senneset

NIL president