Utdanning i Norden, fagutøvelse og -utvikling

Arkitektnytt nr. 06/2014

I Danmark har interiørarkitekturstudiet i mange år hatt skiftende tilhørighet til forskjellige kunst- og designretninger. De startet som "Skolen for boliginretning", og har senere vært gjennom mange sammenslåinger og separasjoner. Grunnet nylige endringer i studieopplegget, så ECIA en ny mulighet til å forsøke å verve Danmark som medlem.

I den forbindelse ble det nordiske møtet lagt til København i slutten av april. Et tilbakevendende tema på de nordiske møtene er utveksling av erfaringer i forbindelse med den faglige utviklingen i de forskjellige landene, med stort fokus på studiesituasjonen.

 

"HYBRIDUTDANNELSER"

Felles for alle land i Norden og Eurpoa er utfordringene rundt de mulige fagkombinasjonene i et studieforløp. For eksempel kan en mastergrad inneholde en bachelor i interiør og en master i kommunikasjonsdesign. Besitter man da den teoretiske grunnkompetansen man burde ha, og - er man en fullverdig interiørarkitekt?

Et annet spørsmål er om dette styrker eller svekker interiørarkitekturfaget. Vil man ende opp med færre kvalifiserte interiørarkitekter, med et svekket kunnskapsnivå - vurdert i forhold til det nivået man oppnår med en spesialisering over fem år?

Eller styrkes faget? Utvides vår oppfatning av rom gjennom tverrfaglighet, slik at det resulterer i bedre tilrettelagte prosjekter og omgivelser?

 

FAGLIG INNHOLD PÅ SKOLENE KONTRA UTVIKLINGEN I YRKESLIVET


Det ble også diskutert om det faglige innholdet på skolene har fulgt utviklingen i yrkeslivet. Kan eleven det som forventes av dem i yrkespraksisen etter endt studium, eller har studiet stått stille mens praktiseringen av faget har endret seg?

Dette er et spørsmål Sveriges Arkitekter (SA) har arbeidet med i flere år. SA har vært i dialog med skolene om innhold og nivå på utdannelsen. Man ser at hverdagen til en interiørarkitekt, som arbeider med store prosjekter, ofte dreier seg like mye om brukerprosesser, mennesker, logistikk og økonomi, som om interiørarkitektur - og de områdene er det ikke mange av oss som har lært om på skolen.

Denne problemstillingen fokuserer vi på i NIL også - og ønsker å påvirke og forbedre situasjonen.

Ved KHiO blir det fra høsten av startet kurs i entreprenørskap for å forberede studentene på deres møte med yrkeslivet.

 

Benedicte Arentz

Interiørarkitekt MNIL/ Visepresident NIL