Universell møbeldesign

Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle, i å stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning. Definisjonen griper rett inn i kjernen av interiørarkitektyrket - å skape nære omgivelser i tråd med brukernes behov og ønsker.

Arkitektnytt nr. 8 2012

Eksemplene på godt universelt utformede og inkluderende interiører er mange, men  universelt utformede møbler ser man dessverre altfor sjeldent. Hvordan kan NIL bidra til økt bevissthet om universell utforming blant møbeldesignerne?

Universell utforming er ikke et nytt fenomen for møbeldesignere. Historisk sett har de arbeidet med inkluderende design lenge før det fikk den gjengse benevnelsen universell utforming. Å forene det estetiske og det ergonomiske brukeraspektet i et helhetlig møbel har vi flere eksempler på. Tripp- trapp stolen designet av Peter Opsvik, er trolig en av de mest universelt utformede møbler i verden.   

Mens 80- og 90 tallet var opptatt av ergonomi er dagens møbeldesign snarere preget av retninger som ofte rendyrker spesielle materialholdninger og moteretninger. Utviklingen går mot stadig flere og mer spesialiserte møbler, uten at dette nødvendigvis gjør dem mer inkluderende.  At møbelet skal passe i flere miljøer er viktigere enn at det skal passe til flere mennesker i det samme miljøet.

Nordmenn blir stående lenger i jobb enn tidligere. Og ved godt universelt utformede interiører, kan de også bli boende hjemme lenger. Behov for universelt utformede møbler uten det tradisjonelle institusjonspreget er skrikende.

NIL er i gang med å opprette en egen arbeidsgruppe som skal ivareta møbeldesignerne rolle i organisasjonen. En av de første oppgavene vil være å vise at universell utforming gir nye og spennende utfordringer  som ikke  bare gagner det enkelte NIL-medlemmet, men som vil  synliggjøre en viktig fagkompetanse  til nytte og glede for hele samfunnet.

Trond Ramsøskar

President i NIL