To obligatoriske tidsskrifter? Presidentens spalte

Gode fagtidsskrifter med interiørrelaterte artikler er uten tvil viktig for annerkjennelsen av faget. De er ment å gi oss faglig oppdatering, synliggjøre faget gjennom prosjektpresentasjoner og ikke minst være en debattarena. Medlemskap i NIL medfører i dag obligatorisk abonnement både på Arkitektnytt og Arkitektur N. Hvor relevante og givende opplever medlemmene de to obligatoriske fagtidsskriftene?

Arkitektnytt skal være “et redaksjonelt uavhengig fagblad med vekt på arkitekturnyheter. Leserne er hovedsakelig planleggere, arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter. Ved siden av å være et aktualitetsblad, er Arkitektnytt en viktig debattarena.”

Etter min mening er Arkitektnytt vår viktigste møteplass. Organisasjonssidene gir styret og administrasjonen i NIL mulighet til å nå ut til medlemmene med relevante saker. Gjennom “NIL mener” formidler vi synspunkter og holdninger både til egne medlemmer og til medlemmer i andre organisasjoner.  Vel så ofte som fra egne medlemmer får jeg fra arkitekter og landskapsarkitekter, positive reaksjoner på “NIL mener”. Gjennom redaksjonsmedarbeider og interiørarkitekt Kaja Geiran har NIL fått en viktig og tydelig stemme i Arkitektnytt. Slik oppfyller Arkitektnytt premissene som bør gjelde for et obligatorisk abonnement.   

Arkitektur N har som mål å være “presentasjonsorganet for norske arkitekter, landskapsarkitekter og interiørarkitekter. …. Tidsskriftet fungerer … som fagets vindu ut mot omverdenen, som et registreringssted for arkitektonisk interessante byggverk for ettertiden, og som et forum for faglig utvikling. Hvert enkelt nummer brukes om og om igjen over et lengre tidsrom som inspirasjon i arkitektenes prosjekteringsarbeid.”

Etter min mening oppfyller ikke Arkitektur N målet om å være et presentasjonsorgan for interiørarkitekter og møbeldesignere. De artiklene som omhandler interiør eller møbeldesign forsvinner i mengden av annet arkitekturstoff hvor arkitektur møter arkitektur, snarere enn arkitektur møter interiør. Arkitektur N kunne vært alle arkitektfagenes vindu mot omverdenen, men slik oppleves det ikke i dag.   

Obligatorisk abonnement er en av sakene som behandles på Landsmøtet i Bergen 24. mars.  Hva mener du?

Trond Ramsøskar
President NIL

Februar 2012