Stopp fordommene!

Arkitektnytt nr 2/2013

Putearkitekt, brevskolearkitekt og kosearkitekt er noen av de mange fordomsfulle benevnelsene som tidligere ble benyttet av arkitekter i omtalen av vår yrkesgruppe.  For å skille mellom interiørarkitekter og interiørkonsulenter og skille interiørarkitekter imellom er de samme negative ytringene etter hvert overtatt av oss selv. Er det mulig å ha en yrkesstolthet som interiørarkitekt uten å mobbe? Og er putefrykten så stor at vi velger å holde oss vekke fra den delen av yrket som omhandler farger og tekstiler?

En rask titt på NILs portfoliosidene avdekker bredden i møbeldesign- og interiørarkitektfaget.  Blant interiørarkitektene spenner prosjektene fra skole og kulturbygg til hoteller, butikker og boliger. Og blant møbeldesignerne finner vi alt fra institusjonsmøbler til hyggelige småbord for hjemmemarkedet. Kort sagt et bredt og fargerikt felleskap med plass til både betong og blomster. En lignende faglig bredde kan få andre yrkesgrupper skilte med.

Fordommer dannes av frykten for det ukjente og i møte med medlemmer møter jeg mye av denne frykten.  En av truslene er faren for å bli utkonkurrert på arbeidsmarkedet, og faren for å tape i kampen om oppdragene av aggressive korttidsutdannede interiørkonsulenter. En annen trussel er frykten for ikke å bli tatt seriøst av de andre arkitektfagene.  Om trusselen er reell eller ikke, er resultatet at vår yrkesgruppe blir mer og mer lik bygningsarkitektene. Bredden i yrket innsnevres og interiørkonsulentene overtar det markedet hvor vår yrkesgruppe tradisjonelt har stått sterkt.

NILs årbok, NILs portfoliosider og medlemmenes egne nettsider viser med tydelighet at møbeldesign- interiørarkitektkompentansen både er bred og dyp med plass til betong og blomster.  Lar vi fordommene mot den myke delen av faget få sette seg, vil i neste runde føre til rangering av medlemmene og mindreverdighetskomplekser for mange som arbeider i dette feltet.  Skal vi skape yrkesstolthet blant medlemmene og vinne kampen om oppdragene, må vi fokusere både på erfaring og bredde, - ikke gjennom å tråkke på hverandre. Vi skal ikke trekke oss ut av koserommet og vi skal fortsatt være med i putekrigen!

 

NILs president Trond Ramsøskar