Spennende agenda på årets Landsmøte

Arkitektnytt nr.

01/2014

Det er to måneder til Landsmøtet i NIL og i år er det en spesielt viktig sak på dagsorden: Samarbeidsprosjektet Norges Arkitekter utarbeides av AFAG, NAL, NIL og NLA for å vurdere forutsetningene for en ny felles organisasjon.

 

 

NILs medlemmer skal på Landsmøte 29. mars ta stilling til om de mener interiørarkitekter og møbeldesignere MNIL er tjent med en felles arena for alle arkitekter.

Tanken om en samlende organisasjon for alle som brenner for arkitekturfaget er ikke ny. Idéen har vært lansert flere ganger tidligere, men denne gang er det både vilje og mot hos alle organisasjonene til å seriøst vurdere muligheten for å samle krefter og kompetanse.

Prosjektets styringsgruppe har i mer enn ett år utredet og vurdert muligheter og utfordringer for en felles organisasjon - og 10. desember ble midtveisrapporten lansert. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å lese midtveisrapporten som blant annet ligger på NILs hjemmeside.

Medlemmer og ressursgrupper har kommet med innspill til midtveisrapporten, men for de som ennå ikke har vært deltagende, er det er fremdeles mulig å påvirke prosessen. Innspill og tanker kan sendes til norgesarkitekter@arkitektur.no

For at samarbeidsprosjektet skal få en best mulig forankring blant medlemmer, dannet midtveisrapporten grunnlaget for NILs dialogmøte for lokalforeningsledere og tillitsvalgte i januar. Dialog og lokal forankring av prosjektet har også blitt ivaretatt gjennom fellessamlinger for alle fire organisasjonenes tillitsvalgte nå i januar.

Jeg må innrømme at jeg ser med spenning og begeistring frem til Landsmøtet!

 

Siv Senneset

President i NIL, Interiørarkitekt MNIL