Samarbeid til felles beste

De nordiske lands interesseorganisasjoner for interiørarkitekter og møbeldesignere møttes i Helsinki i juni. NIL deltok med daglig leder og undertegnede. I tillegg var Finland og Island representert. Islands representant sitter også i styret for ECIA.

Utveksling av erfaringer stod sentralt på agendaen og det var interessant å se hvor like våre daglige utfordringer er. SIO som den finske organisasjonen heter, ligger under paraplyorganisasjonen ORNAMO som i tillegg til SIO, består av foreningen for industri- og klesdesignere, bruks- og tekstilkunstnere.

Et tema vi diskuterte og ble inspirert av, var håndtering av sponsorer i forbindelse med messer og faglige arrangementer.SIO har lenge gjennomført arrangementer ved hjelp av sponsorer. Deres erfaring var at sponsorenes regi og produktmarkedsføring gikk på bekostning av SIOs kontroll og valg av faglig innhold. Det var sponsorene som inviterte SIOs medlemmer som satt i førersetet.

Også NIL trenger sponsorer for å få gjennomført faglige arrangementer. Vi trenger god produktkunnskap og gode relasjoner som sikrer faglig oppdatering og god service. SIO har gått nye veier for å ta kontroll over arrangementer der interiørarkitekter og møbeldesignere er naturlige deltakere.

SIO lager i dag et faglig innhold med ønsket tematikk, lokasjon,beverting osv.. Deretter inviterer de produsentene til å bidra faglig mot betaling. SIO setter premissene for samarbeidet og bidraget.

SIO har også hatt egen stand på messer der medlemmer har laget ulike interiører med bruk av produkter fra produsenter som de har inngått avtale med, og prototyper fra egne medlemmer.   Produsentene betaler for å ha med produkter som settes inn i en helhetlig interiørløsning til beste for begge parter.  Dette har gitt organisasjonen bedre arrangementer, bedre økonomi/flere medlemmer og bedre samarbeid med leverandører.

Er det slik at NILs faglige arrangementer til tider likner et leverandørarrangement? Burde ikke vår egne arrangementer synliggjøre hvem vi er og hva vi står for. Kunne vi kanskje la oss inspirere og lære av SIO til å ta regien selv?  Kan det også bidra til å få flere norske produsenter på banen?

Neste år er det NIL som skal stå som arrangør for det nordiske møtet.   

Visepresident i NIL,  Interiørarkitekt MNIL Benedicte Arentz