Praktikantordning - eller ikke, prosess i NIL

Arkitektnytt nr. 01/2015

Av og til kommer det henvendelser til NIL om foreningen eller medlemmene våre har en ordning med praktikantstillinger. For tiden har vi ikke en slik ordning, og ender opp med å oppfordre dem til selv å kontakte interiørarkitektfirmaer eller møbeldesignere for å be om en slik plass.

ETTERSPØRSEL ETTER PRAKTIKANTSTILLINGER

De fleste henvendelsene kommer fra studenter i utlandet som ønsker praksis i ferier eller mellom bachelor- og masterstudiet. Flere studiesteder utenfor Norge legger opp til at studentene skal skaffe seg arbeidserfaring før de er ferdige med mastergraden.

Styret i NIL er i en prosess hvor de vurderer innspill omkring internships, praktikant- og praksisordninger. Det er viktig å følge med på hva som skjer av utvikling av faget i samfunnet og på et internasjonalt nivå. Det er også viktig at foreningen har en offisiell holdning til spørsmålet rundt denne type ordninger.

PRAKSIS I STUDIELØPET
Spørsmålet om en praksisperiode burde være en del av utdanningsløpet, er reist i NILs utdanningskomité. Det er gode argumenter både for og imot.

På den ene siden er det fint å få innblikk i hva yrket går ut på, før fordypning i faget starter.
Samtidig er det avgjørende for studentens utvikling hvilke oppgaver de blir satt til på praksisstedet.  

Praksisordninger kan åpne for muligheter for jobb etter ferdig utdannelse, og flere arbeidsgivere verdsetter at den nyutdannede også har hatt et innblikk i «den virkelige verden».

Men forståelsen for det faktiske arbeidslivet kan også påvirke/være en brems for studentens kreative utvikling hvis han/hun lar seg begrense av realiteter i stedet for å gi rom for ubegrenset kreativitet.

Skolene kan i tillegg få en utfordring med avvikling av en praksisperiode, da det femårige studieløpet allerede er fylt opp.

Utdanningens fem år er sammenhengende med en viktig utvikling og progresjon.

Spranget fra BA-studiet til MA-studiet er stor for mange. Det kan derfor være viktig at studiet får all oppmerksomhet i disse årene. Internships kan påvirke studentens engasjement hvor de i etterkant ser på masterstudiet som noe de trenger, som gjøres av nødvendighet, hvor noe av lærelysten og engasjementet, forventninger og drivet synes mindre.

Uavhengig av praksisordninger eller ikke, burde NIL jobbe med fokuset på femårig utdannelse, og informere Kunnskapsdepartementet om faren ved for mange BA-studieplasser. I Norge er det for få masterplasser i vårt fagfelt.

I andre yrker har man trainee-ordninger etter for eksempel en masterutdanning. Dette burde NIL se på og sjekke ut. Hvordan gjøres det, hvordan lønnes de, hva er opplegget osv.

I henhold til ECIAs retningslinjer skal det være veiledet praksis etter utdanning. Følgende står i European Charter of Interior Architecture Training 2013, Chapter 6, part 3 (side 22) om Professional Traineeship or practice experience:

In addition to the acquisition of the qualifications in academic study, an Interior Architect will have completed a period of professional experience, in which he/she has gained experience and understanding. The professional experience can be gained in a Professional Traineeship or in selfemployment, but should always be supervised by a qualified mentor.

INNSPILL TIL STYRET
Innspillene er mange og gode. Styret i NIL ved administrasjonen tar gjerne imot flere. Send en epost til nil@nil.no og merk den i emnefeltet med Praktikantordning – eller ikke.

PRAKTIKANTER OG LØNN
En oppfordring til alle våre medlemmer:

Uansett om en praktikant blir ansatt for en periode som del av studieforløpet, mellom bachelor- og masterstudiet eller etter ferdig mastergrad, skal vedkommende behandles og lønnes som fagperson, men selvfølgelig i henhold til hva vedkommende kan bidra med.
AFAG kan bidra med informasjon om hva som er akseptable betingelser og rettigheter, slik at profesjonen ikke ender opp med sosial dumping og utnyttelse av arbeidstakere.

 

Mona Lise Lien
Daglig leder i NIL