Organisasjonslandskapet i endring

Arkitektnytt nr. 09/2013

Daglig leder i NIL, Ida Festervoll har takket ja til store og spennende arbeidsoppgaver hos ny arbeidsgiver og forlater dessverre NIL i oktober.

 

 

 

Rollen som daglig leder er svært viktig. Daglig leder er i mange tilfeller NILs ansikt utad og innad.

Styret er fornøyd med antallet gode søkere til stillingen og glad for at Mona Lise Lien har takket ja og starter på oppgaven som ny daglig leder for NIL allerede i oktober. Slik ivaretas nødvendig overlapping mellom avtroppende og påtroppende daglig leder.  

For den som har et uklart bilde av organisasjonskartet i NIL så har vi en tradisjonell struktur med daglig leder ansatt i 100% prosent stilling for å drifte organisasjonen og ivareta administrative oppgaver. Daglig leder rapporterer til styret som er valgt av landsmøtet. På landsmøtet, som er NILs øverste besluttende organ, har alle medlemmer stemmerett.  Styret består av seks medlemmer som alle er i full jobb ved siden av styrevervet. Undertegnede er president, en tittel som for noen år tilbake erstattet styreleder… for standsmessig skal det være!

Vi ønsker å takke Ida for konstruktivt og lærerikt samarbeid i tre og et halvt år og ønsker ny daglig leder velkommen til det gode selskap! Ida har innført ryddige, oversiktlige systemer og Mona Lise overtar en skute på rett kjøl. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å ta godt imot våre nye daglige leder Mona Lise Lien!

 

Siv Senneset, president i NIL