NODA nordnorsk Design- og arkitektursenter

Arkitektnytt nr. 04/2014

Arkitekturens år 2011 ble en trigger for å starte arbeidet med et nordlig design- og arkitektursenter. Arrangementene som ble avholdt i Nord-Norge i denne forbindelse fikk frem et stort engasjement blant fagfolk innenfor ulike design- og arkitekturdisipliner - og ikke minst blant publikum. Arrangementene var i stor grad med på å bygge ned barrierene og mytene om hva designere og arkitekters virkeområde kan være.

Ildsjelen bak prosjektet NODA er Michele Widerøe, hun har jobbet innenfor faget arkitektur og interiørarkitektur i Tromsø i 7 år. Ut fra et ønske om å synliggjøre den brede fagkompetansen innenfor design og arkitektur i Nord-Norge, ble arbeidet med et nordlig design- og arkitektursenter påbegynt.

NODAs hovedmål er å styrke den nordligste regionen innen feltene design og arkitektur gjennom ulike kanaler som utstillinger, seminarer og workshops. NODA skal også bidra til å styrke båndet fagdisiplinene imellom - samt ut mot publikum.

NIL er en organisasjon som ønsker å ha god kontakt med medlemmene i distriktet. Vi ser helt klart at NODA vil være en viktig støttespiller for vår organisasjon lokalt og nasjonalt.

Lokalt, da vi er en langstrakt landsdel, med de utfordringer det innebærer i forhold til å samle kompetanse og kunnskap. Vi mener NODA vil være en samlende møteplass både i forhold til workshops, kurs og ikke minst for å gjøre faget vårt synlig ovenfor våre lokale samarbeidspartnere. NODA vil fungere som et senter for kunnskap på tvers av de etablerte interesseorganisasjonene, og vil gi våre medlemmer mulighet til lettere å finne lokale samarbeidspartnere. Små lavterskelarrangementer som Påfyll er både inspirerende og gode møteplasser for å diskutere fag og å utvide nettverket sitt.

På et nasjonalt plan vil NODA være med å synliggjøre kompetansen som finnes i landsdelen. Både i form av å være et sted å henvende seg, men også som en aktiv pådriver for å fremme Nord-Norges mange dyktige fagfolk utad.

NODA er nå inne i en fase hvor det er etablert et interimstyre og en faggruppe, hvor det sitter representanter fra Grafill, NID, NIL, NLA og NAL som sammen skal kartlegge mulighetene for et nordlig design- og arkitektursenter. Det er mange elementer som skal på plass i arbeidet med å etablere en ny organisasjon, noe vi vet fra vårt arbeid med Norges Arkitekter. Vi har tro på at NODA kan være en god samarbeidspartner i arbeidet med å synliggjøre faget vårt.

Les mer om NODA på http://whilewaitingforadesigncenter.blogspot.no eller https://www.facebook.com/NODATromso

 

Terese Simonsen

Styremedlem i NIL, Interiørarkitekt MNIL