NIL sett med europeiske øyne

Arkitektnytt nr. 09/2014

17. - 21. september reiste det mange NILere, norske designere, arkitekter og andre formgivere til London.

 

 

Møbeldesignere MNIL stilte ut på 100% Norway på London Designfestival ved Brick Lane, 100% Design på Earls Court ble gjennomført og Open House London tiltrakk mange besøkende til 800 interiør-, bygg- og landskapsprosjekter.

Selv reiste jeg til London for å delta på ECIA, European Council of Interior Architects’ generalforsamling. Det øverst besluttende organet til organisasjonen samler interiørarkitektorganisasjoner fra hele Europa.

Utfordringene for enkelte av medlemsorganisasjonene er betydelige; lave medlemstall, økonomiske utfordringer, manglende annerkjennelse i bransjen og ufullstendige godkjenningsordninger av studier er kjente problemstillinger.

I Storbritannia har de opprettet en nasjonal organisasjon, IE, som knytter sammen utdanningsstedene for interiørarkitektur. IE anerkjenner ikke de nasjonale interiørarkitektorganisasjonene SBID og BIID. Samarbeid og dialog mellom medlemsorganisasjonene og utdanningsstedene er mangelfull, og det er ressurskrevende å bygge opp tillit mellom de ulike faglige partene.

NIL presenterte sin organisasjonsmodell, og sitt arbeid i samarbeidsprosjektet Norges Arkitekter, og Sveriges Arkitekter som samlet alle arkitektfagene i en organisasjon for 12 år siden, presenterte sin modell, og begge fikk bekreftet sine posisjoner som foregangsland i Europa.

I samarbeidsprosjektet Norges Arkitekter, mellom NAL, NIL og NLA, er NIL den minste aktøren, men det er oppløftende å erfare at vi i europeisk sammenheng er store i form av antall medlemmer, handlekraft og en organisasjon som fremstår med god struktur og tyngde.

 

Siv Senneset

President i NIL, interiørarkitekt MNIL